Louis Land thoát lỗ nhờ hoạt động tài chính, nhận thêm nguồn vay từ công ty chứng khoán

9 tháng đầu năm, Louis Land thoát lỗ nhờ hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tài chính và lãi chuyển nhượng công ty. Báo cáo cho thấy dòng tiền tài chính của doanh nghiệp được bổ sung trong quý vừa qua, mặt khác có thêm công ty chứng khoán tiếp nguồn vốn vay cho Louis Land.

Louis Land thoát lỗ 9 tháng đầu năm nhờ chuyển nhượng công ty

CTCP Louis Land (mã chứng khoán: BII) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 của doanh nghiệp, theo đó, doanh thu thuần đạt 208 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 1,4 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh nghiệp cũng báo lãi sau thuế 3 tỷ đồng trong khi năm ngoái ghi nhận lỗ 1,5 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía Louis Land, lợi nhuận trong kỳ tăng chủ yếu do giảm chi phí quản lý doanh nghiệp do hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư tài chính đối với khoản đầu tư vào Công ty TNHH Một thành viên Bất động sản Bình Thuận theo phương án thoái vốn với đối tác.

Louis Land thoát lỗ nhờ chuyển nhượng công ty sau 9 tháng đầu năm 2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Minh Hiền tổng hợp từ BCTC quý III/2021 của Louis Land.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Louis Land ghi nhận 368 tỷ đồng, tăng vượt trội so với con số 1,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngoài doanh thu từ hoạt động cho thuê đất như cùng kỳ, doanh nghiệp còn ghi nhận thêm khoản doanh thu từ bán hàng hóa, thành phẩm - khoản chiếm đến 99,5% tổng doanh thu thuần, tương đương đạt 366 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán trong 9 tháng đầu cũng ghi nhận thêm khoản chi cho hàng hóa, thành phẩm đã bán, nâng tổng giá vốn lên 364 tỷ đồng so với giá trị 151 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Qua đó, lợi nhuận gộp lũy kế của doanh nghiệp ghi nhận 4,2 tỷ đồng, tăng 250% so với cùng kỳ năm trước.

Việc ghi nhận thêm khoản lỗ từ thanh lý công ty 34,9 tỷ đồng trong kỳ khiến chi phí tài chính tăng mạnh so với cùng kỳ. Song, doanh thu hoạt động tài chính trong 9 tháng đầu năm cũng tăng do ghi nhận thêm khoản lãi chuyển nhượng công ty 87 tỷ đồng.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng của Louis Land ghi nhận 38 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái báo lỗ 55 tỷ đồng

Tập trung đầu tư vào các khu vực An Giang, Bình Thuận

Tính tới thời điểm ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Louis Land là hơn 1.268 tỷ đồng, tăng 25% so với giá trị đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 103%, đạt gần 1.090 tỷ đồng chủ yếu là ở các khoản phải thu ngắn hạn. 

Trong kỳ, doanh nghiệp đã ghi nhận thêm ba khoản phải thu ngắn hạn đến từ hợp tác đầu tư để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tỉnh An Giang, từ ủy thác đầu tư để nhận chuyển nhượng cổ phần của một công ty bất động sản công nghiệp và từ tạm ứng để thực hiện việc thu mua đất tại dự án cụm công nghiệp Thắng Hải III (Bình Thuận).

Giá trị tồn kho tại thời điểm ngày 30/9 là 110 tỷ đồng, tăng 28% so với đầu năm, chủ yếu đến từ hàng hóa gạo và hàng hóa bất động sản liên quan đến khu cảng Lagi. Doanh nghiệp cũng cho biết đang có kế hoạch dùng giá trị hàng tồn kho để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ.

Ở chiều ngược lại, tài sản dài hạn giảm 63%, ghi nhận 179 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã không còn ghi nhận các khoản phải thu dài hạn 181 tỷ đồng như đầu năm.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 148 tỷ đồng, giảm 15% so với đầu năm, chủ yếu đến từ các dự án cụm công nghiệp Thắng Hải II (92 tỷ đồng) và cụm công nghiệp Tân Bình (31,5 tỷ đồng). 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp không còn ghi nhận chi phí xây dựng dở dang ở cụm công nghiệp Thắng Hải I như đầu năm, đồng thời cũng cho biết đang đẩy mạnh cho thuê đất tại dự án này.

Ngoài ra, Louis Land cho biết đã đốc thúc xử lý các khoản đầu tư lĩnh vực kinh doanh không đem lại hiệu quả, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh, trước tiên định hướng vào các địa bàn có vị trí đẹp tại An Giang, Bình Thuận.

Doanh nghiệp cũng đang trong quá trình thực hiện đầu tư vào CTCP Mega Tower tại Phan Văn Hớn và các hoạt động đầu tư tài chính vào CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã chứng khoán: TDH) để mở rộng quy mô.

Công ty chứng khoán tiếp vốn, dòng tiền của Louis Land được bổ sung

Trở lại thương vụ đầu tư vào Thuduc House, việc Louis Land thực hiện mua hàng trăm tỷ đồng cổ phiếu dù chưa thực hiện kế hoạch tăng vốn khiến giới đầu tư dấy lên câu hỏi về việc doanh nghiệp lấy dòng tiền từ đâu.

Theo báo cáo tài chính, nợ vay tài chính trong ngắn hạn của doanh nghiệp tại thời điểm cuối quý III ghi nhận gần 188 tỷ đồng, tăng 43,5% so với đầu năm.

Đáng lưu ý ngoài khoản vay từ ngân hàng, Louis Land có thêm nguồn vay từ công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán cho vay ngắn hạn 116,1 tỷ đồng và thu về 26,5 tỷ đồng trong quý III. Dư nợ vay công ty chứng khoán của Louis Land tại ngày 30/9 là 89,6 tỷ đồng.

Thông tin chúng tôi có được, Louis Land đặt lệnh mua vào cổ phiếu TDH thông qua tài khoản giao dịch chứng khoán được đặt tại CTCP Chứng khoán Trí Việt (Mã: TVB).

Theo một người có kinh nghiệm trong ngành, nguồn cấp vốn để thực hiện giao dịch chứng khoán thường xuất phát từ chính công ty chứng khoán đặt tài khoản. Do đó, Chứng khoán Trí Việt có khả năng là nguồn cấp vốn cho khoản vay gần 90 tỷ đồng trên.

Cũng theo báo cáo tài chính vừa công bố, dòng tiền tài chính của Louis Land đã được bổ sung bởi tại ngày 30/6, dòng tiền tài chính của công ty là âm 35 tỷ đồng khi vay về 134 tỷ đồng và trả nợ gốc vay 169 tỷ đồng. 

Trong khi vào cuối quý III, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm là âm 102,6 tỷ đồng nhưng được bù đắp từ dòng tiền hoạt động đầu tư (40,6 tỷ đồng) và hoạt đồng tài chính (89,6 tỷ đồng).

chọn
Khởi công, khánh thành nhiều dự án giao thông trong tháng 4
Dự kiến trong quý II/2023, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án sẽ sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công 10 dự án, hoàn thành 9 dự án.