Người bị cách li tập trung được trợ cấp tiền ăn 80.000 đồng/ngày, những yêu cầu thêm phải tự trả

Chính phủ vừa có quyết định hỗ trợ người bị cách li y tế 80.000 đồng/ngày cho tiền ăn, 40.000 đồng/ngày cho tiền chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Ngoài ra còn có chế độ phụ cấp chống dịch với 3 mức là 300.000 đồng/ngày, 200.000 đồng/ngày và 150.000 đồng/ngày.

Người cách li được trợ cấp tiền ăn 80.000 đồng/ngày

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37 về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Cụ thể, trong thời gian cách li y tế, mức hỗ trợ tiền ăn cho người cách li là 80.000 đồng/ngày, mức hỗ trợ các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt là 40.000 đồng/ngày.

Đối tượng áp dụng là người Việt Nam, người nước ngoài đang được áp dụng biện pháp cách li y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm khác. Quy định nêu rõ không áp dụng đối với hình thức cách li tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp.

Người bị cách li tập trung được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày, yêu cầu thêm phải tự trả - Ảnh 1.

Người cách li được trợ cấp tiền ăn 80.000 đồng/ngày. (Ảnh: Saigon Co.op).

Riêng các địa phương đang hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách li y tế khác mức 80.000 đồng/ngày, tính trước ngày 29/3, thì thanh quyết toán theo số đã chi. Căn cứ khả năng ngân sách địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố được phép quyết định mức hỗ trợ cao hơn.

Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách, địa phương có thể tiếp tục thực hiện theo mức hỗ trợ đã ban hành, hoặc điều chỉnh theo mức 80.000 đồng/ngày.

Cơ quan, đơn vị được giao thực hiện cách li y tế có trách nhiệm cung cấp bữa ăn cho người bị cách li bảo đảm kịp thời, thuận lợi. Trường hợp người bị cách li có yêu cầu bữa ăn theo nhu cầu, thì phải tự chi trả phần chi phí tăng thêm, và phải phù hợp với điều kiện của cơ sở thực hiện cách li y tế.

Ngoài trợ cấp tiền ăn, người cách li còn được hỗ trợ 40.000 đồng/ngày cho phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách li y tế. Mức hỗ trợ gồm nước uống, khăn mặt, khẩu trang, nước dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác.

Nghị quyết của Chính phủ còn quy định về chi trả chi phí khám, chữa bệnh khác đối với trường hợp đang trong thời gian cách li y tế tập trung, mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị. 

Cụ thể, đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến. Ngân sách nhà nước chi trả phần chi phí đồng chi trả của người bệnh, cùng các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế.

Đối với người không có bảo hiểm y tế, người Việt Nam thì do ngân sách Nhà nước chi trả, người nước ngoài thì tự chi trả chi phí khám, điều trị.

Phụ cấp chống dịch từ 150.000-300.000 đồng/ngày

Nghị quyết cũng quy định chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao động tham gia phòng, chống dịch.

Theo đó, chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đối với người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Người bị cách li tập trung được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày, yêu cầu thêm phải tự trả - Ảnh 2.

Phụ cấp chống dịch từ 150.000-300.000 đồng/ngày. (Ảnh: TTO).

Chế độ phụ cấp chống dịch mức 200.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đối với người vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm; người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân; thu gom vỏ chai, lọ, hộp hóa chất; bảo vệ khu điều trị cách li; cán bộ y tế thực hiện giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại cơ sở cách li y tế tại nhà và cơ sở cách li y tế theo chỉ định của cơ quan quản lí nhà nước…

Phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đối với người thực hiện nhiệm vụ, không phải là chuyên môn y tế, tại cơ sở cách li tập trung, và không áp dụng đối với hình thức cách li tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp…

Người tham gia chống dịch 24/24 được trợ cấp 130.000 đồng/ngày

Cũng theo Nghị định vừa ban hành của Chính phủ, người tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ cũng có chế độ phụ cấp mức 130.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/phiên trực.

Hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày cho cán bộ y tế, quân đội, công an thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách li y tế tập trung; người tham gia thực hiện nhiệm vụ phân luồng, làm thủ tục cho người nhập cảnh…

Hỗ trợ 130.000 đồng/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động chống dịch; mức 80.000 đồng/ngày đối với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập.

Các đối tượng tham gia chống dịch đã hưởng chế độ phụ cấp theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg, ngày 28/12/2011, thì được truy lĩnh phần tăng thêm nếu có, tương ứng với mức phụ cấp quy định tại Nghị quyết này.

Nghị quyết số 37 của Chính phủ về chế độ đặc thù cho công tác phòng chống Covid-19 có hiệu lực thi hành từ hôm nay, 29/3/2020.