Hỗ trợ ngân sách địa phương phòng, chống dịch Covid-19

Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% mức ngân sách Nhà nước thực chi theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 437 về hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% mức ngân sách Nhà nước thực chi theo quy định.

Hỗ trợ ngân sách địa phương phòng, chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Chính phủ hỗ trợ ngân sách địa phương phòng, chống dịch Covid-19. (Ảnh: TTO).

Trong số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại, tỉnh, thành có tỉ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương từ 50% trở lên, chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện.

Các tỉnh, thành có tỉ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50% thì ngân sách Trung ương hỗ trợ 30%, phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn lại thì ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Các địa phương sử dụng tối đa 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương, tối đa 70% quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh, để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Trường hợp các địa phương chi cho công tác phòng, chống dịch ở mức độ lớn, nếu phần ngân sách đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa phương, gồm 50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương, thì ngân sách Trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá nguồn lực của địa phương, để các tỉnh, thành có đủ nguồn thực hiện.

Cũng theo Quyết định, Bộ Tài chính căn cứ quy định này, và số thực chi từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ phòng, chống dịch do UBND cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo, xem xét, hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho từng địa phương.

Trường hợp dịch bệnh xảy ra ở phạm vi lớn, ngân sách địa phương không đủ nguồn lực để thực hiện phòng, chống dịch, căn cứ đề nghị của UBND cấp tỉnh, Bộ Tài chính thực hiện bổ sung một phần kinh phí cho địa phương, để thực hiện, tối đa 70% mức ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành căn cứ điều kiện thực tế và khả năng của ngân sách địa phương, quyết định bổ sung thêm mức hỗ trợ kinh phí cho người bị cách li y tế, người trực tiếp tham gia phòng chống dịch so với chế độ chi, mức chi theo quy định.

chọn
'Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sắp tới sẽ bước vào chu kỳ mới với nhiều thay đổi cốt lõi'
Theo dự báo của FiinGroup, thị trường vốn năm 2023 sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn về thanh khoản, mặt bằng lãi suất dự báo neo cao trong nửa đầu năm. Song, thị trường TPDN sẽ bước vào một chu kỳ mới, giúp kênh vốn này phát triển bền vững hơn.