Tập đoàn Hòa Bình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu, dự thu hơn 2.600 tỷ để bổ sung vốn và trả nợ

Hòa Bình vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2, qua đó cho biết muốn giảm lượng cổ phiếu hoán đổi và tăng lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ so với kế hoạch đã công bố trước đó.

CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa công bố dự thảo tài liệu họp mới cho kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, dự kiến tổ chức vào ngày 17/10 tới. 

Theo đó, công ty vẫn giữ nguyên phương án phát hành thêm 274 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, song số lượng cổ phiếu tại các phương án chi tiết đều có sự thay đổi so với kế hoạch dự kiến trình tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1. 

Cụ thể, đối với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, Hòa Bình dự kiến phát hành tối đa 54 triệu cổ phiếu, thay vì 120 triệu cổ phiếu như kế hoạch cũ. Giá chào bán vẫn là 12.000 đồng/cp. Đối tượng phát hành vẫn là các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của công ty. 

Tỷ lệ hoán đổi nợ là 1,2:1 (tức mỗi 12.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phiếu phát hành thêm). Thời gian thực hiện dự kiến là trong năm 2023 - 2024. Như vậy, nếu hoàn tất theo phương án mới này, công ty sẽ hoán đổi được 648 tỷ đồng nợ, thay vì 1.284 tỷ đồng như phương án cũ.  

Đối với phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Hòa Bình điều chỉnh còn một đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thay vì chia 2 đợt như kế hoạch cũ, đồng thời tăng khối lượng chào bán lên tối đa 220 triệu cổ phiếu, thay vì tối đa 167 triệu cổ phiếu (gồm đợt 1 phát hành tối đa 120 triệu cổ phiếu, đợt 2 phát hành tối đa 47 triệu cổ phiếu).

Giá chào bán vẫn giữ nguyên là 12.000 đồng/cp, dự thu 2.640 tỷ đồng, cao gấp 1,8 lần kế hoạch cũ. Hòa Bình cho biết, toàn bộ số tiền thu được đợt chào bán này sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và/hoặc thanh toán các khoản nợ của công ty. 

Nếu hoàn tất hai phương án trên, vốn điều lệ của Hòa Bình sẽ tăng gần gấp đôi từ hơn 2.741 tỷ đồng lên mức hơn 5.481 tỷ đồng. 

Tại thời điểm cuối quý II, tổng nợ phải trả của Hòa Bình giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn giảm 497 tỷ đồng, vay nợ ngắn hạn giảm 1.733 tỷ đồng.

Tại Báo cáo thường niên 2022, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải cho biết, tính đến ngày 30/6, đã có 98 nhà cung cấp, nhà thầu phụ đồng ý cấn trừ nợ bằng cổ phiếu với giá trị 1.000 tỷ đồng.

 

chọn
Trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 04 thành phố
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 8/12/2023 phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phấn đấu trước năm 2030 có 04 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 02 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 02 huyện: Lương Tài, Gia Bình. Tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I và trở thành thành phố trực thuộc trung ương.