Thủ tướng muốn biết hỗ trợ của Chính phủ tới doanh nghiệp đã đến nơi, đến chốn chưa?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh sau các gói hỗ trợ của Chính phủ thì nên có một hội nghị với doanh nghiệp toàn quốc, để lắng nghe thêm ý kiến, để kiểm tra "xem sự hỗ trợ đã đến nơi, đến chốn chưa".

Chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị Hội nghị toàn quốc giữa Thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra hôm nay, 13/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết ông muốn lắng nghe đầy đủ ý kiến của các loại hình doanh nghiệp, về những khó khăn do dịch bệnh Covid-19, để có quyết sách đúng đắn.

Thủ tướng muốn biết hỗ trợ của Chính phủ tới doanh nghiệp đã đến nơi, đến chốn chưa? - Ảnh 1.

Thủ tướng muốn biết hỗ trợ của Chính phủ tới doanh nghiệp đã đến nơi, đến chốn chưa. (Ảnh: VGP).

Thủ tướng cho biết dịch bệnh ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, trong đó mức độ thiệt hại đối với cộng đồng doanh nghiệp rất nặng nề, có những ngành bị ảnh hưởng rất lớn như du lịch, vận tải, dịch vụ ăn uống…

Đáng chú ý là doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn chồng chất. 

Thủ tướng cho rằng cần có sự động viên, khích lệ, hỗ trợ, tạo điều kiện kịp thời để doanh nghiệp cùng vươn lên trong tình hình khó khăn chung.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tiếp theo các gói hỗ trợ thì nên có một hội nghị với doanh nghiệp toàn quốc, để lắng nghe thêm ý kiến, để kiểm tra "xem sự hỗ trợ của chúng ta đã đến nơi, đến chốn chưa, có gì vướng mắc". 

Thủ tướng mong muốn lắng nghe đầy đủ ý kiến của các loại hình doanh nghiệp, các hiệp hội… để có quyết sách đúng.

Do đó, ông yêu cầu cần tổ chức hội nghị này nhằm xử lí, giải quyết các vấn đề, hỗ trợ, động viên, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề phản ánh tâm tư, nguyện vọng để khắc phục các bất cập, tạo điều kiện cho doanh nghiệp vươn lên.

"Chúng ta đã có một số biện pháp hỗ trợ thì chúng ta tiếp tục lắng nghe để có những biện pháp trong thời gian tới, những biện pháp đang thực hiện như vậy đã bao quát chưa", Thủ tướng nói.

Trên mặt trận kinh tế, doanh nghiệp, doanh nhân là chiến sĩ

Thủ tướng nhấn mạnh "chống dịch như chống giặc", mọi người dân là chiến sĩ. Bây giờ, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam đã khó khăn nhiều, phải có mặt trận thứ hai là phát triển kinh tế, trong đó, doanh nghiệp, doanh nhân là chiến sĩ. 

"Chúng ta giữ cho mặt trận thứ hai về kinh tế không bị đứt gãy, giữ được việc làm cho người lao động và có sự tăng trưởng cần thiết, là yêu cầu cấp bách hiện nay", Thủ tướng nói.

Thủ tướng khẳng định sự cần thiết tổ chức hội nghị để phục hồi nền kinh tế sau dịch Covid-19, với chủ đề hướng vào tái khởi động nền kinh tế sau dịch. Ông gợi ý có thể là một quyết định về chương trình hành động tái khởi động nền kinh tế, hoặc một nghị quyết nêu các biện pháp cần thiết thúc đẩy phát triển doanh nghiệp…

Hội nghị này cũng sẽ tổ chức theo hình thức vừa trực tuyến vừa truyền hình trực tiếp. Thời gian tổ chức sẽ chọn thời điểm phù hợp, phụ thuộc vào dịch bệnh, bởi bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là quan trọng nhất.

chọn