Toàn bộ nội dung cuốn sách dạy đọc chữ bằng ô vuông - Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục tập 1

Sau đây chúng ta cùng mục sở thị những điều mà trẻ sẽ học trong sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục tập 1, trong đó có phương pháp đọc chữ bằng ô vuông - tròn - tam giác.
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1 GS Hồ Ngọc Đại: 'Tôi từng từ chối cơ hội làm Thứ trưởng để đi dạy trẻ lớp 1'
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1 Đọc chữ bằng ô vuông là phương pháp sẽ tồn tại vĩnh viễn?
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1 GS Hồ Ngọc Đại dạy đọc chữ bằng ô vuông: 'Học với tôi chỉ 1 năm đọc thông viết thạo, không tái mù'
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1 Vì sao sau 40 năm, cuốn sách dạy học sinh đọc chữ bằng ô vuông, tam giác, tròn vẫn chỉ là thí điểm?

Những ngày qua, trên mạng xã hội tràn ngập những tranh luận rất gay gắt về cách đánh vần được cho là 'lạ' trong cuốn sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục. Theo đó, học sinh lớp 1 có thể đọc chữ bằng ô vuông, tam giác hay hình tròn. Điều này khiến cho không ít phụ huynh hoang mang, một bộ phận còn dùng những lời lẽ thóa mạ, thiếu văn hóa với GS Hồ Ngọc Đại - Chủ biên sách Công nghệ giáo dục này.

Cách đánh vần 'lạ' trong sách Công nghệ giáo dục gây tranh cãi. Video: Internet.

Ngày 8/9, GS Hồ Ngọc Đại đã chủ trì buổi tọa đàm "Công nghệ giáo dục trong kỷ nguyên 4.0" và có những chia sẻ xung quanh câu chuyện này.

GS Hồ Ngọc Đại cho rằng: 'Họ không hiểu rằng ngữ âm là khác và tiếng nói là khác. Tiếng hàng ngày là khác, tiếng nói là khác. Học sinh của chúng tôi khi phân tích ngữ âm là trong một chân không về nghĩa, tức chỉ có để ý đến nghĩa mà chỉ có âm thôi thì mới có thể thay đổi âm được.

Ví dụ, tiếng 'Ba' chỉ là âm thôi, nếu thay âm đầu bằng 'Cờ' thành 'Ca', thay âm đầu bằng 'Hờ' thì thành 'Ha'. Hoặc nếu thay vần 'A' bằng 'E' thì sẽ đọc thành 'Be', ta không cần biết nghĩa là gì nhưng chỉ cần biết có âm như vậy.

Thuần túy cấu trúc ngữ âm khi chứa nghĩa thì thành từ, nếu không chứa nghĩa thì nó chỉ là một tiếng. Tiếng thì có thể có nghĩa hoặc chưa có nghĩa. Ví dụ: Dư - Dừ - Dự - Dữ... Sự phong phú của Tiếng Việt là nay mai có thể phiên âm được bằng bất cứ thứ tiếng nào khác.

Về những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà ngôn ngữ học về chương trình công nghệ giáo dục, tôi chỉ lắng nghe những gì có ích và đúng cho việc của tôi. Từ đó, tôi có thể điều chỉnh sao cho phù hợp mà thôi".

Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau mục sở thị những điều mà trẻ sẽ học trong sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục tập 1.

toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
Trang bìa sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục do GS Hồ Ngọc Đại chủ biên. Ảnh: Đình Tuệ.
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
Cách dạy đọc theo các kí hiệu hình tròn, vuông và tam giác khiến nhiều người tranh luận. Ảnh: Đình Tuệ.
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1
toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1 GS Hồ Ngọc Đại: 'Tôi từng từ chối cơ hội làm Thứ trưởng để đi dạy trẻ lớp 1'

GS Hồ Ngọc Đại chia sẻ, trước đây ông đã từng từ chối làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục để chuyên tâm làm giáo viên ...

toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1 GS Hồ Ngọc Đại: 'Nhiều người lấy câu chữ vớ vẩn để phê phán tôi'

GS Hồ Ngọc Đại cho hay dư luận phê phán ông nhưng trường Thực nghiệm vẫn dạy và học tốt, chương trình Công nghệ Giáo ...

toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1 Đọc chữ bằng ô vuông là phương pháp sẽ tồn tại vĩnh viễn?

Nói về phương pháp dạy trẻ đọc chữ bằng ô vuông, tròn, tam giác, GS Hồ Ngọc Đại khẳng định, Công nghệ giáo dục sẽ ...

toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1 GS Hồ Ngọc Đại dạy đọc chữ bằng ô vuông: 'Học với tôi chỉ 1 năm đọc thông viết thạo, không tái mù'

GS Hồ Ngọc Đại - tác giả cuốn sách dạy học sinh lớp 1 đọc chữ bằng ô vuông, tròn, tam giác cho biết, ông ...

toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1 Vì sao sau 40 năm, cuốn sách dạy học sinh đọc chữ bằng ô vuông, tam giác, tròn vẫn chỉ là thí điểm?

Theo thầy giáo Vũ Khắc Ngọc, việc sách Công nghệ Giáo dục - cuốn sách dạy đánh vần theo "cách lạ", đọc chữ bằng ô ...

toan bo noi dung cuon sach day doc chu bang o vuong tieng viet 1 cong nghe giao duc tap 1 Cách phát âm lạ trong sách lớp 1 khiến phụ huynh hoang mang giống chữ cải tiến của PGS Bùi Hiền?

Theo PGS.TS Bùi Hiền, cách đọc chữ công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại có đôi phần giống với cách đọc chữ cải ...

chọn