Yêu cầu cơ quan thuế không để trục lợi chính sách trong việc hỗ trợ người dân gặp khó vì Covid-19

Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế phải tổ chức triển khai hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 bảo đảm công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách.

Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố, về tổ chức triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Chính phủ.

Đối với việc rà soát, thẩm định đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phải bảo đảm tổng kinh phí không vượt quá số đã được báo cáo Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là kinh phí được hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương. 

Yêu cầu cơ quan thuế không để trục lợi chính sách trong việc hỗ trợ người dân gặp khó vì Covid-19 - Ảnh 1.

Yêu cầu cơ quan thuế không để trục lợi chính sách trong việc hỗ trợ người dân gặp khó vì Covid-19. (Ảnh: TTO).

Tổng cục Thuế yêu cầu Thủ trưởng cơ quan thuế phải tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác, đề cao trách nhiệm và sẵn sàng giải trình trước Quốc hội, Chính phủ và nhân dân. 

Thủ trưởng cơ quan thuế cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện, không để lợi dụng để trục lợi chính sách, tham ô, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm, xử lí nghiêm các vi phạm nếu có.

Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành cũng được yêu cầu phải khẩn trương đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Thông tin tuyên truyền phải thường xuyên, liên tục dưới nhiều hình thức, bảo đảm doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người lao động tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, điều kiện, thủ tục được hưởng chính sách hỗ trợ, thực hiện đúng và kịp thời nhận được gói hỗ trợ của Nhà nước, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Đối với các Chi cục Thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu phải căn cứ dữ liệu quản lí thuế, phối hợp UBND cấp xã hỗ trợ hộ kinh doanh thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị quyết 42.

Từ đó, hoàn thành thủ tục hồ sơ gửi UBND cấp xã niêm yết công khai, tổng hợp báo cáo đảm bảo thuận lợi, kịp thời hạn, đúng trình tự, thủ tục.

Đồng thời, Chi cục Thuế chủ động phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, thẩm định hồ sơ, đảm bảo đúng đối tượng hộ kinh doanh được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15.

Từ đó, kịp thời trình UBND cấp huyện tổng hợp, trình UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đảm bảo về thời gian, trình tự xử lí, nhanh chóng, chính xác, không để trục lợi chính sách, gây mất ổn định tình hình trật tự trên địa bàn. 

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố phải căn cứ số liệu hộ kinh doanh trên địa bàn quản lí, tình hình quản lí thực tế và hồ sơ xác nhận do UBND cấp xã gửi sang, thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ lẫn kết quả triển khai hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn quản lí, báo cáo Tổng cục để kịp thời xử lí các vấn đề phát sinh.

chọn