Gần 7.400 tỉ đồng tiền thuế đã được gia hạn cho doanh nghiệp ảnh hưởng dịch Covid-19

Hơn 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế với tổng số tiền gia hạn gần 7.400 tỉ đồng. Gói hỗ trợ này lên đến 180.000 tỉ đồng, ước tính hỗ trợ cho tới 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, đến hết ngày 26/4, cả nước đã có hơn 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, với tổng số tiền gia hạn là hơn 7.374 tỉ đồng.

Trong số 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, số lượng doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 46.163, chiếm tỉ lệ đến 99,3%. Phần còn lại là cá nhân đề nghị được gia hạn, chỉ 391 người.

Gần 7.400 tỉ đồng tiền thuế đã được gia hạn - Ảnh 1.

Hơn 46.500 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế với tổng số tiền gia hạn gần 7.400 tỉ đồng. (Ảnh: Phúc Minh).

Trong 7.374 tỉ đồng tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn, có 7.367 tỉ đồng gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng là 1.432 tỉ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 4.977 tỉ đồng, tiền thuê đất là 958 tỉ đồng).

7,1 tỉ đồng gia hạn còn lại là các cá nhân (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân).

Tổng cục Thuế cho biết để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, đơn vị đã nâng cấp phần mềm khai thuế, để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thông báo cho cơ quan thuế. Đồng thời nâng cấp các ứng dụng của ngành thuế để tiếp nhận đề nghị gia hạn của người nộp thuế, xác định lại thời hạn nộp của các khoản thuế và tiền thuê đất được gia hạn.

Tổng cục Thuế cũng đã nâng cấp cổng thông tin điện tử, để đảm bảo doanh nghiệp, cá nhân đã thực hiện khai thuế, nộp thuế điện tử với cơ quan thuế có thể thực hiện gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất bằng hình thức điện tử.

Trường hợp người nộp thuế không thực hiện gửi giấy đề nghị gia hạn theo phương thức điện tử, cơ quan thuế sẽ tiếp nhận giấy đề nghị qua đường bưu chính, hoặc tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế theo quy trình tiếp nhận hồ sơ thuế hiện hành.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, gói tài khóa hỗ trợ này trị giá hơn 180.000 tỉ đồng. Bộ Tài chính ước tính, tổng số doanh nghiệp được gia hạn tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền thuê đất lên tới 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong nước.

Sẽ tiếp nhận đề nghị gia hạn thuế đến ngày 30/7

Ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41 gia hạn thời hạn nộp thuế, gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho các cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Nghị định áp dụng với các đối tượng gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt, may…

Thứ hai là các ngành kinh tế như vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim…

Nghị định còn áp dụng cho các đối tượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm; doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Cuối cùng là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn chỉ cần gửi giấy đề nghị theo quy định tại Nghị định này (có mẫu ban hành kèm theo) cho cơ quan thuế quản lí trực tiếp.

Giấy đề nghị sẽ được gửi cùng cùng thời điểm nộp Tờ khai thuế Giá trị gia tăng theo tháng (hoặc theo quý), chậm nhất là ngày 30/7.

Nếu gửi sau ngày 30/7, người nộp thuế sẽ không được gia hạn theo Nghị định. Trường hợp người nộp thuế gửi giấy đề nghị sau ngày hết hạn nộp tờ khai thuế GTGT, nhưng trước ngày 30/7 thì vẫn được gia hạn.

chọn
ĐHĐCĐ Hưng Thịnh Incons: Lấn sang phát triển NOXH, dự kiến phát hành 89 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp
Nhằm thích ứng với tình hình hiện tại, Hưng Thịnh Incons sẽ chuyển sang phát triển các nhà ở vừa túi tiền. Công ty dự kiến huy động 891 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu, đồng thời sẽ không chia cổ tức cho năm 2022 nhằm giữ lại nguồn tiền phục vụ cho các dự định nói trên.