BV Land lãi sau thuế 23 tỷ đồng nhờ nghiệm thu xây lắp công trình

Năm 2021, BV Land đã thực hiện được 102% kế hoạch lợi nhuận. Doanh thu trong năm tăng trưởng nhờ hoạt động xây lắp các công trình của công ty mẹ được nghiệm thu giai đoạn và đủ điều kiện doanh thu.
BV Land lãi sau thuế 23 tỷ đồng nhờ nghiệm thu xây lắp công trình - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC quý IV/2021 BV Land.

CTCP BV Land (mã chứng khoán: BVL) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 với doanh thu thuần 192 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ, chủ yếu là doanh thu từ hoạt động xây lắp và bán hàng hóa, thành phẩm. 

Giá vốn bán hàng tăng mạnh 96% lên 169 tỷ đồng đã kéo biên lãi gộp trong quý giảm từ 14,8% ở quý cùng kỳ xuống 11,8% trong quý IV. Doanh thu tài chính trong quý ghi nhận 3 tỷ đồng, phần lớn là lãi tiền gửi và cổ tức được chia.

Chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp lần lượt là 5 tỷ đồng và 5,5 tỷ đồng, đều tăng so với cùng kỳ do tăng lãi vay và tăng mở rộng số lượng nhân viên.

Kết quả, BV Land lãi sau thuế quý IV gần 6 tỷ đồng, tăng 247% so với cùng kỳ. Lũy kế năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lãi sau thuế là 600 tỷ đồng và 23 tỷ đồng, lần lượt tăng 92% và 237%.

Theo giải trình của BV Land, doanh thu trong năm của công ty tăng trưởng do hoạt động xây lắp các công trình của công ty mẹ được nghiệm thu giai đoạn và đủ điều kiện doanh thu. 

Năm 2021, BV Land đặt mục tiêu doanh thu thuần 671,5 tỷ đồng và lãi sau thuế 22,5 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã thực hiện được hơn 89% mục tiêu doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận.

Tài sản của BV Land tính đến 31/12/2021 là 517 tỷ đồng, tăng 38% so với đầu năm, chủ yếu do khoản phải thu ngắn hạn chiếm 262 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi cùng kỳ. Hàng tồn kho của doanh nghiệp có giá trị 58 tỷ đồng, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và hàng hóa. 

Nợ phải trả tính đến cuối năm 2021 là 221 tỷ đồng, cao gấp đôi đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính ngắn hạn chiếm 112 tỷ đồng (tăng 111%). Dòng tiền trong kỳ kế toán năm 2021 âm hơn 88 tỷ đồng, trong khi năm 2020 âm gần 43 tỷ đồng.

chọn
Hàng loạt doanh nghiệp BĐS rục rịch với kế hoạch gọi vốn
Trong tháng 9, Nam Long, Becamex IDC,... lần lượt công bố kế hoạch huy động vốn từ trái phiếu. Bên cạnh đó, thành viên nhóm Novaland, Kinh Bắc… cũng dự kiến vay hàng nghìn tỷ từ kênh tín dụng cho các dự án BĐS.