Chế độ thai sản khi sinh đôi có gì đặc biệt?

Hiện nay, lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Tuy nhiên, trong trường hợp lao động sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, lao động nữ được nghỉ thêm 1 tháng.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Căn cứ Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con”.

che do thai san khi sinh doi co gi dac biet
Ảnh minh họa.

Chế độ hưởng thai sản khi sinh đôi

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Căn cứ Khoản 1 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định: Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng.

Như vậy, nếu lao động nữ sinh đôi thì được nghỉ 7 tháng thai sản, nếu sinh ba thì được nghỉ 8 tháng thai sản…

Chồng được nghỉ đến 14 ngày

Căn cứ Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, nếu như trường hợp vợ sinh một con, người chồng đang đóng BHXH được nghỉ 05 ngày làm việc hoặc 07 ngày nếu vợ sinh mổ, thì trong trường hợp vợ sinh đôi, số ngày nghỉ của người chồng cũng kéo dài hơn.

Cụ thể:

- Nếu sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc;

- Nếu sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- Nếu sinh đôi trở lên mà phải sinh mổ thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Về trợ cấp khi sinh con

Căn cứ Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

“1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày”.

Như vậy, sinh đôi sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng và mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản cộng.

Căn cứ Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:

“Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con“.

Theo quy định trên, lao động nữ khi sinh con thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 2 lần mức lương cơ sở, trường hợp sinh đôi thì bạn được hưởng 4 lần mức lương cơ sở cho 2 con.

Mức lương cơ sở tính đến 30/6/2019 là 1,39 triệu đồng/tháng; từ ngày 1/7/2019 là 1,49 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức trợ cấp thai sản một lần của lao động nữ sinh đôi hiện nay là 1,39 triệu đồng x 4 = 5,56 triệu đồng; Từ 01/07/2019 là 1,49 triệu đồng x 4 = 5,96 triệu đồng.

che do thai san khi sinh doi co gi dac biet Tăng trợ cấp thai sản từ 1/7/2019

Nếu sinh con từ ngày 1/7/2019 trở đi thì người lao động được trợ cấp thai sản là 2,98 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so ...

che do thai san khi sinh doi co gi dac biet Chồng nghỉ 6 tháng hưởng chế độ thai sản để nuôi con khi nào?

Không riêng phụ nữ, ngay chính đàn ông khi có vợ sinh con vẫn được nghỉ chế độ thai sản theo quy định hiện hành.

che do thai san khi sinh doi co gi dac biet Quy định mới đáng chú ý về chế độ thai sản

Bộ LĐ-TB&XH đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư mới nhằm sửa đổi Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định thi hành một số ...

che do thai san khi sinh doi co gi dac biet Chế độ thai sản cho người nhận con nuôi 2018

Nếu đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 6 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi thì lao ...

chọn
TP HCM chốt phương án điều chỉnh quy hoạch chung
Theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vừa được thông qua, thành phố dự kiến hình thành và phát triển thành 5 phân vùng.