Doanh thu quý IV bứt tốc, Nam Long vượt kế hoạch kinh doanh năm 2021

Doanh thu thuần quý IV/2021 của Nam Long tăng hơn 380% so với cùng kỳ và cao gấp 5,6 lần tổng doanh thu thuần ba quý trước. Điều này giúp Nam Long vượt mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2021.

CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán: NLG) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2021, theo đó, doanh thu thuần của công ty là 4.418 tỷ đồng, tăng 381% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 769 tỷ đồng, tăng 21%.

Theo thông tin từ Nam Long, doanh thu tăng vọt trong quý IV phần lớn là từ doanh thu bán căn hộ (chiếm khoảng 99% tổng doanh thu).  

Lũy kế cả năm 2021, phần doanh thu bán đất, căn hộ, nhà phố và biệt thự này đã tăng 510% so với cùng kỳ, song doanh thu từ các nguồn còn lại như dịch vụ tổng thầu và xây dựng, cung cấp dịch vụ, chuyển nhượng dự án, cho thuê bất động sản đầu tư đều giảm. 

Do đó, tổng doanh thu thuần năm 2021 của Nam Long tăng 135%, đạt 5.206 tỷ đồng. Giá vốn giảm, biên lợi nhuận gộp tăng kéo theo lợi nhuận gộp công ty tăng 165%, đạt 1.778 tỷ đồng. 

Quý IV bứt tốc nhờ bán căn hộ, Nam Long vượt kế hoạch kinh doanh năm 2021 - Ảnh 1.

Nguồn: Hiền Minh tổng hợp từ BCTC của Nam Long.

Doanh thu tài chính của Nam Long ghi nhận được 445 tỷ đồng, giảm 39% do khoản lãi từ hoạt động đầu tư, lãi tiền gửi ngân hàng và lãi cho vay giảm. Ngoài ra, công ty cũng không ghi nhận lãi được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh như cùng kỳ năm 2020.  

Trong năm 2021, công ty cũng ghi nhận thêm 423 tỷ đồng lãi từ giao dịch mua rẻ. Điều này khiến khoản lợi nhuận khác tăng vọt so với con số 12,7 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. 

Các khoản chi phí trong kỳ tăng, trong đó, chi phí bán hàng tăng 514%, ghi nhận 416 tỷ đồng. 

Qua đó, lợi nhuận sau thuế của Nam Long đạt 1.478 tỷ đồng, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2020. 

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021 mà công ty từng công bố hồi tháng 4/2021, công ty kỳ vọng doanh thu thuần đạt 4.963 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.367 tỷ đồng. Như vậy, kết năm, Nam Long đã vượt lần lượt 5% và 8% chỉ tiêu đã đề ra. 

Tại thời điểm ngày 31/12/2021, tổng tài sản của Nam Long là 23.717 tỷ đồng, tăng 74% so với giá trị đầu năm.

Lượng tiền mặt của công ty trong kỳ tăng 2,5 lần, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 1,9 lần, đạt 3.112 tỷ đồng.

Danh mục tồn kho trong kỳ cũng tăng 1,6 lần, đạt 15.490 tỷ đồng, chiếm 99,8% trong số đó là tồn kho tại các dự án bất động sản dở dang. Hai dự án có tồn kho cao nhất tại thời điểm cuối năm 2021 của Nam Long là Izumi (7.170 tỷ đồng) và Southgate (3.629 tỷ đồng). Đây cũng là hai dự án mà công ty ghi nhận thêm trong năm nay.

Ngoài ra, các dự án có giá trị tồn kho lớn của công ty còn có dự án Paragon Đại Phước (1.714 tỷ đồng), dự án Vàm Cỏ Đông (Waterpoint) (1.375 tỷ đồng), dự án Hoàng Nam (Akari) (529 tỷ đồng), dự án Cần Thơ (345 tỷ đồng), dự án Phú Hữu (218 tỷ đồng),...

Tổng nợ vay tài chính của công ty là 3.608 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 1.293 tỷ đồng, tăng 39% và nợ dài hạn là 2.315 tỷ đồng, tăng 52%, chủ yếu là các khoản vay ngân hàng và vay từ phát hành trái phiếu để hỗ trợ nhu cầu vốn lưu động và rót vào các dự án như Izumi, Cần Thơ, Southgate.

Tag:
chọn
Gần 22.800 tỷ đồng trái phiếu được mua lại trong tháng 5, cao nhất từ đầu năm đến nay
Quy mô trái phiếu mua lại trước hạn trong tháng 5 vừa qua đã tăng 73% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng hơn 50% so với giá trị mua lại vào tháng 4.