Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 1.

Phường Tân Tạo thuộc quận Bình Tân. Phường Tân Tạo phía đông giáp phía đông giáp phường Bình Trị Đông B, phía tây giáp huyện Bình Chánh, phía nam giáp phường Tân Tạo A, phía bắc giáp phường Bình Trị Đông A.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM

1. Đường nối đường Hồ Văn Long tới đoạn Văn phòng Công ty NinjaVan

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo đáng chú ý có đường đường Hồ Văn Long tới đoạn Văn phòng Công ty NinjaVan, có chiều dài khoảng 360 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Hồ Văn Long, chạy song song với đường dẫn vào cao tốc Trung Lương, sau đó kết thúc ở đoạn Văn phòng Công ty NinjaVan.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường nối đường Lê Đình Cẩn với đường Chiến Lược

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo đáng chú ý có đường nối đường Lê Đình Cẩn với đường Chiến Lược, có chiều dài khoảng 360 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lê Đình Cẩn, chạy song song với đường Mã Lò, sau đó kết thúc ở đường Chiến Lược (phường Bình Trị Đông A). 

  Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google). 

 

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ đường Nguyễn Triệu Luật tới đường Võ Trần Chí

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo đáng chú ý có đường nối đường Nguyễn Triệu Luật tới đường Võ Trần Chí, có chiều dài khoảng 340 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Nguyễn Triệu Luật, chạy song song với hẻm 25 Hồ Văn Long, sau đó kết thúc ở đường Võ Trần Chí.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 4) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).