Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 7)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 10) - Ảnh 1.

Phường Tân Tạo thuộc quận Bình Tân. Phường Tân Tạo phía đông giáp phía đông giáp phường Bình Trị Đông B, phía tây giáp huyện Bình Chánh, phía nam giáp phường Tân Tạo A, phía bắc giáp phường Bình Trị Đông A.

1. Đường nối hẻm 475 Chiến Lược tới đường Lê Đình Cẩn

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo đáng chú ý có đường nối hẻm 475 Chiến Lược tới đường Lê Đình Cẩn, có chiều dài khoảng 220 m. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Lê Đình Cẩn, chạy song song với hẻm 184 Lê Đình Cẩn, sau đó kết thúc ở hẻm 475 Chiến Lược.

Xem thêm: Đường sẽ mở ở TP HCM

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 10) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 10) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với đường Lê Đình Cẩn

Phường Tân Tạo có đoạn song song với đường Lê Đình Cẩn là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 475 Chiến Lược, sau đó kết thúc ở đoạn Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ kỹ thuật CLTech.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 10) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 10) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).