Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai tháng 6/2021

Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai trong tháng 6/2021 được Sở Xây dựng công bố bao gồm các vật liệu như: giá thép, cát xây, các loại gạch, ngói, sơn, lưới b40, dây dẫn điện.

Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai tháng 6/2021

Giá vật liệu xây dựng được xác định và công bố theo giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp. Đây là mức giá vật liệu đến hiện trường xây dựng (chân công trình).

Giá công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (nếu không có ghi chú nào khác) được xác định và công bố giá theo giá thu thập tại khu vực trung tâm của các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hoà theo báo cáo giá VLXD hàng tháng của huyện, thành phố Long Khánh, Tp Biên Hoà và giá niêm yết do các đơn vị sản xuất, kinh doanh cung cấp.

Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai tháng 6/2021 - Ảnh 1.

Giá vật liệu xây dựng tại Đồng Nai tháng 6/2021 (Ảnh: webvatlieu.com)

Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn khi sử dụng thông tin về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình cần căn cứ vào địa điểm của công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chi phí và khu vực  xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoáng và lãng phí.

Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật liệu trong bảng công bố này. chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung ngày 17/6/2020; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.

Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu, đề nghị lưu ý về việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Chi tiết tại file đính kèm: 

chọn
Chủ tịch Năm Bảy Bảy muốn thoái hết vốn
Ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch Năm Bảy Bảy đã đăng ký bán toàn bộ 64.000 cổ phiếu NBB. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 19/6 - 18/7/2024.