Lợi nhuận Hà Đô vượt nghìn tỷ sau 9 tháng, nguồn thu từ BĐS giảm hơn 40%

9 tháng đầu năm, Hà Đô đạt lợi nhuận sau thuế 1.040 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ và thực hiện 77% kế hoạch năm. Mảng năng lượng vượt BĐS dẫn đầu cơ cấu doanh thu và cao gấp đôi cùng kỳ, trong khi doanh thu BĐS giảm hơn 40%.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần 837,5 tỷ đồng, tăng 32% và lãi sau thuế 310 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo giải trình, Hà Đô cho biết doanh thu quý III tăng do doanh thu từ mảng năng lượng tăng mạnh so với cùng kỳ, trong khi các lĩnh vực khác vẫn duy trì ổn định. 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Hà Đô đạt 2.492 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ. Chiếm 59% trong cơ cấu doanh thu là từ mảng thủy điện và điện mặt trời, điện gió, đạt 1.463 tỷ đồng, cao gấp đôi cùng kỳ. Mặt khác, mảng kinh doanh bất động sản (nguồn thu chính cùng kỳ năm trước) giảm 41% còn 796 tỷ đồng. 

Nhờ giảm giá vốn, biên lợi nhuận gộp tăng, công ty báo lãi gộp tăng 22%, đạt 1.631 tỷ đồng. 

Trong kỳ, doanh thu tài chính cũng tăng mạnh lên 124 tỷ đồng do tăng lãi tiền gửi, tiền cho vay và doanh thu hoạt động tài chính khác. 

Qua đó, lãi sau thuế đạt 1.040 tỷ đồng, tăng 43%. Năm nay, Hà Đô đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế 1.344 tỷ đồng, như vậy, sau 9 tháng đầu kinh doanh, công ty đã thực hiện được 77% mục tiêu năm. 

 KQKD của Hà Đô. (Nguồn: BCTC doanh nghiệp, Hiền Minh tổng hợp). 

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của Hà Đô đạt 15.870 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm, chiếm phần lớn là các tài sản cố định 9.721 tỷ đồng, giảm 1,5%, chủ yếu do tăng các giá trị hao mòn lũy kế. 

Các khoản phải thu cũng giảm 4,3% còn 1.698 tỷ đồng, trong đó, 1.064 tỷ đồng là khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Mặt khác, lượng tiền mặt tại cuối quý III đạt 1.044 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, trong đó, khoản đầu tư trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi tăng 52% lên hơn 518 tỷ đồng.

Giá trị tồn kho cũng tăng 13% lên gần 1.540 tỷ đồng, ghi nhận chủ yếu tại các bất động sản đang xây dựng, đồng thời trích lập 10,2 tỷ đồng giảm giá tồn kho. Công ty không cho biết chi tiết các khoản tồn kho này. 

Công ty cũng ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang 792 tỷ đồng tại các dự án, giảm 10% so với đầu năm, chủ yếu do không còn ghi nhận chi phí tại dự án Thủy Điện Dắc Mi. Mặt khác, chi phí tại dự án Khu nghỉ dưỡng Bảo Đại tăng 5% lên 189 tỷ đồng, còn chi phí tại Khu đô thị Linh Trung vẫn giữ nguyên 490 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. 

Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng giảm 13% còn 1.044 tỷ đồng. 

Về phần nợ tài chính, dư nợ tại thời điểm cuối quý III đạt 6.595 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm và cao gấp 1,02 lần vốn chủ sở hữu. Chiếm 84% trong đó là vay ngân hàng, đạt 5.559 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty cũng có gần 256 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, đều được ghi nhận trong ngắn hạn là trái phiếu dài hạn trả. 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng cho thấy, trong 9 tháng, công ty đã chi 1.105 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, trong khi thu từ đi vay là 148 tỷ đồng, giảm so với con số 1.074 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. 

Tag:
chọn
Hưng Yên sắp đón 45 ha đất công nghiệp gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Trong tháng 8/2023, dự kiến CCN Vân Du - Quang Vinh sẽ hoàn thành và cung cấp 45 ha đất công nghiệp ra thị trường. Dự án này có tổng vốn gần 600 tỷ đồng, chủ đầu tư là công ty Quang Vinh Hưng Yên.