Lợi nhuận Louis Capital tăng vọt từ khi gia nhập nhóm Louis Holdings

Kể từ khi gia nhập nhóm Louis Holdings từ năm 2021, Louis Capital ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên 800 tỷ đồng và 100 tỷ đồng, trong khi năm 2020 doanh nghiệp này báo lỗ 43 tỷ đồng.

CTCP Louis Capital (mã chứng khoán: TGG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 với doanh thu thuần đạt 683 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ 3,4 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng đạt 34,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 39 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, phần lợi nhuận sau thuế này tăng chủ yếu từ lợi nhuận sau thuế của các công ty con. Cùng kỳ năm 2020, Louis Capital không đầu tư vào công ty con.

Kết quả quý IV/2021 của Louis Capital tăng vọt sau khi mở rộng hoạt động kinh doanh - Ảnh 1.

Nguồn: Hiền Minh tổng hợp từ BCTC của Louis Capital.

Lũy kế cả năm 2021, Louis Capital thu được gần 802 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 80 lần so với cùng kỳ. Chiếm phần lớn (87,5%) trong danh mục doanh thu của công ty là từ bán hàng hóa với gần 702 tỷ đồng. Ngoài ra, trong năm, công ty còn ghi nhận thêm khoản thu từ xây lắp và bán thành phẩm.

Doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi ngân hàng, kinh doanh chứng khoán của công ty trong kỳ cũng cao gấp 32 lần so với cùng kỳ, đạt 64 tỷ đồng. 

Theo Louis Capital, từ quý II/2021, công ty đã chuyển định hướng kinh doanh sang lĩnh vực đầu tư, mua bán nợ. Trong kỳ, công ty thanh lý các khoản đầu tư, bán các khoản đầu tư trong danh mục chứng khoán kinh doanh. 

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế mà Louis Capital ghi nhận là 99,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 43 tỷ đồng. 

Như vậy, sau khi Louis Capital chính thức gia nhập vào hệ sinh thái Louis Holdings, đồng thời định hướng mở rộng vào các hoạt động tư vấn, đầu tư M&A doanh nghiệp, kết quả kinh doanh quý của doanh nghiệp đã tăng trưởng mạnh. 

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021 được điều chỉnh hồi tháng 9/2021 của Louis Capital, công ty đặt mục tiêu doanh thu 350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 50 tỷ đồng. Kết năm, công ty đã vượt lần lượt 129% và 122% chỉ tiêu năm đã đề ra.

Tính tới thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Louis Capital là 843 tỷ đồng, cao gấp 3,3 lần so với đầu năm. 

Chiếm tỷ trọng cao nhất (46%) trong cơ cấu tài sản của công ty là các khoản phải thu ngắn hạn 383 tỷ đồng, cao gấp 6,5 lần so với giá trị đầu năm. Trong kỳ, Louis Capital có phát sinh thêm các khoản phải thu hơn 80 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Akisei, Công ty TNHH MTV Louis Rice Long An, FPT và các chi nhánh và Tổng công ty viễn thông Viettel.

Bên cạnh đó, giá trị tồn kho trong kỳ của Louis Capital đạt 107 tỷ đồng, cao gấp 7,1 lần so với đầu năm, tập trung chủ yếu ở các danh mục nguyên liệu, vật liệu, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và hàng hóa. 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại các dự án tăng 16,4%, đạt 37,6 tỷ đồng, chủ yếu tập trung ở các dự án trang trại chăn nuôi lợn theo hướng công nghiệp (29,4 tỷ đồng) và dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời - Suối Tiên (3 tỷ đồng).

Về tình hình nợ vay của Louis Capital, tại thời điểm cuối năm 2021, tổng nợ tài chính của công ty là hơn 91 tỷ đồng, tăng gần 60 lần so với đầu kỳ và đều là khoản vay từ ngân hàng.

chọn
Cận cảnh đường ven sông Cầu Ngà với cây cầu 600 m đang thành hình ở quận Nam Từ Liêm
Sau hơn hai năm thi công, một số đoạn đường ven sông Cầu Ngà đang thành hình ở quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Trong đó, nổi bật là cây cầu có chiều dài khoảng 600 m.