Tập đoàn FLC báo lãi 65 tỷ đồng sau nửa năm, đầu tư thêm trăm tỷ vào chứng khoán

Tính đến ngày 30/6, Tập đoàn FLC đã rót hơn 264 tỷ đồng vào thị trường chứng khoán, đồng thời trích 160 tỷ đồng dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh.

Theo báo cáo tài chính quý II/2021 CTCP Tập đoàn FLC (Mã chứng khoán: FLC) vừa công bố, doanh thu thuần công ty giảm 27% so với cùng kỳ về 1.262 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn, do đó lỗ gộp 49 tỷ đồng trong quý II. Song đây đã là tín hiệu khởi sắc so với con số lỗ gộp 802 tỷ đồng trong quý II năm ngoái.

Mặt khác, FLC ghi nhận doanh thu tài chính tăng 88% lên 455 tỷ đồng nhờ thanh lý các khoản đầu tư. Kết quả, FLC báo lãi sau thuế 22 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2020 lỗ tới 899 tỷ đồng.

Tập đoàn FLC báo lãi 65 tỷ đồng sau nửa năm, đầu tư thêm trăm tỷ vào chứng khoán - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thuỷ tổng hợp từ BCTC quý II/2021 của FLC.

6 tháng đầu năm, FLC thu về 3.748 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 42% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán hàng hoá, thành phẩm và thu từ cung cấp dịch vụ lần lượt giảm 36% và 83% còn 2.418 tỷ đồng và 334 tỷ đồng. Ngược lại, hoạt động kinh doanh bất động sản khởi sắc với tỷ lệ tăng trưởng 39% lên 1.074 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp 6 tháng của công ty đạt 58 tỷ đồng. Doanh thu tài chính tăng cùng chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm lần lượt 54% và 79% kéo lãi sau thuế đạt 65 tỷ đồng, trong khi nửa đầu năm ngoái lỗ 2.790 tỷ đồng.

Năm 2021, công ty đặt mục tiêu doanh thu 15.250 tỷ đồng và lãi sau thuế 880 tỷ đồng, như vậy tỷ lệ thực hiện kế hoạch kinh doanh của FLC sau nửa năm lần lượt là 25% và 7%.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của FLC đã giảm hơn 5.800 tỷ đồng còn 32.032 tỷ đồng. 

Trong các khoản mục sụt giảm khiến quy mô tài sản FLC thu hẹp, tiền và tương đương tiền từ 1.215 tỷ đồng giảm còn 132 tỷ đồng. Ngược lại, công ty tăng đầu tư vào chứng khoán thêm 260 tỷ đồng, đồng thời phải trích hơn 160 tỷ đồng dự phòng giảm giá khoản đầu tư này.

Ngoài ra, phải thu về cho ngắn hạn giảm hơn 2.000 tỷ đồng còn 3.467 tỷ đồng. Tồn kho bất động sản cũng giảm 32% còn 1.354 tỷ đồng.

Tập đoàn FLC báo lãi 65 tỷ đồng sau nửa năm, đầu tư thêm trăm tỷ vào chứng khoán - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC quý II/2021 của FLC.

Trong khi đó, giá trị đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết tăng thêm 3.560 tỷ đồng lên 4.337 tỷ đồng. Riêng khoản đầu tư vào Bamboo Airways đạt 4.144 tỷ đồng, tương ứng với 25,88% tỷ lệ vốn nắm giữ tại Hàng không Tre Việt.

Ngoài ra, thuyết minh BCTC cho thấy FLC đang đầu tư dở dang 6.175 tỷ đồng tại loạt dự án, chiếm tỷ trọng lớn có dự án Khu nghỉ dưỡng Quảng Bình, dự án Bình Định - Giai đoạn 2, dự án FLC Premier Park...

Tập đoàn FLC báo lãi 65 tỷ đồng sau nửa năm, đầu tư thêm trăm tỷ vào chứng khoán - Ảnh 3.

Các dự án đầu tư dở dang của FLC. (Nguồn: BCTC quý II của FLC).

Vay nợ tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp giảm 52% còn 2.092 tỷ đồng do không còn khoản vay hơn 2.100 tỷ đồng của Hàng không Tre Việt. Ngược lại, nợ tài chính dài hạn tăng 71% lên 3.749 tỷ đồng chủ yếu do phát sinh các khoản vay tổng 1.800 tỷ đồng từ Sacombank.

chọn
5 điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030: Thêm một thành phố, lập khu kinh tế 5.300 ha
Đưa thị xã Kinh Môn lên thành phố; phát triển khu kinh tế 5.300 ha; quy hoạch mới 21 khu công nghiệp và hai tuyến dường sắt... là một số điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.