VEFAC tiến sát mục tiêu lãi cả năm, tăng rót vốn vào hai dự án nghìn tỷ tại Đông Anh

VEFAC - thành viên trong nhóm Vingroup thông tin kết quả kinh doanh sau 9 tháng với lợi nhuận sau thuế 218 tỷ đồng, tương ứng 99% mục tiêu cả năm. BCTC vừa công bố cho thấy doanh nghiệp đang tăng rót vốn vào hai dự án nghìn tỷ tại Đông Anh.

VEFAC tiến sát mục tiêu năm 2021 nhờ lãi cho vay và đầu tư tài chính

Theo báo cáo tài chính mới nhất của CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC, mã chứng khoán: VEF), quý III/2021 doanh thu thuần của công ty là hơn 247 triệu đồng, tăng so với giá trị 106 triệu đồng cùng kỳ năm ngoái.

Quý III hai năm nay công ty đều không có doanh thu từ cung cấp dịch vụ tổ chức triển lãm, hội chợ, toàn bộ phần doanh thu thuần đều đến từ các hoạt động khác của công ty.

Song, quý III năm nay, công ty vẫn chi hơn 3,3 tỷ đồng giá vốn cho hoạt động hội chợ triển lãm, cùng với giá vốn cho các hoạt động khác 33 triệu đồng. Do đó, VEFAC ghi nhận lỗ gộp 3,1 tỷ đồng, trong khi năm ngoái do giá vốn thấp hơn nên chỉ lỗ 2,9 tỷ đồng.

Doanh thu chính của VEFAC trong quý chủ yếu đến từ hoạt động tài chính, ghi nhận gần 117 tỷ đồng nhờ lãi từ cho vay, đầu tư, tăng 70% so với cùng kỳ.

Chi phí cho nhân viên và các dịch vụ mua ngoài đều giảm, nhờ đó tổng chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty giảm 33%, đạt 1,8 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận thuần của VEFAC tăng 77%, đạt 112 tỷ đồng. Công ty cũng báo lãi sau thuế 89,5 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước.

VEFAC gần đạt 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 nhờ đẩy mạnh đầu tư - Ảnh 1.

Nguồn: Minh Hiền tổng hợp từ BCTC quý III/2021 của VEFAC.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đã thu được 2,7 tỷ đồng doanh thu, giảm 29%. Tuy ghi nhận lỗ gộp, song nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh 150%, lợi nhuận sau thuế của công ty ghi nhận mức tăng 155% so với cùng kỳ, đạt 218 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ trước đó, công ty đã đặt kế hoạch cho năm 2021 là 17 tỷ đồng doanh thu thuần và 220 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, kết thúc quý III, tuy VEFAC chỉ mới đạt được 16% kế hoạch doanh thu thuần nhưng đã đạt tới 99% kế hoạch lợi nhuận. 

Đầu tư 1.000 tỷ đồng vào trái phiếu doanh nghiệp

Tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của VEFAC là gần 8.294 tỷ đồng, tăng 120% so với giá trị đầu năm.

Tiền và các khoản tương đương tiền của VEFAC là 2.046 tỷ đồng, giảm gần 60% so với đầu năm. Song khoản đầu tư tài chính của công ty ghi nhận thêm 1.000 tỷ đồng rót vào chứng khoán kinh doanh. Cụ thể là các khoản đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp có thời gian thu hồi lớn hơn 3 tháng với lãi suất 7,5%/năm. 

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng mạnh gấp 28 lần giá trị đầu năm, đạt 2.331 tỷ đồng, trong đó có 1.490 tỷ đồng công ty ghi nhận thêm từ khoản cho các đối tác doanh nghiệp vay trong ngắn hạn với lãi suất 9%/năm và có đảm bảo.

Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận thêm khoản cho vay tương tự trong dài hạn với giá trị 1.600 tỷ đồng, nâng tổng các khoản phải thu dài hạn tăng 64% so với đầu năm, đạt 1.610 tỷ đồng. 

Tổng nợ phải trả của công ty tại thời điểm cuối quý III là 6.082 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. 

Trong đó tổng nợ ngắn hạn là 4.926 tỷ đồng, chiếm chủ yếu là khoản phải trả 4.900 tỷ đồng cho công ty mẹ là Tập đoàn Vingroup để nhận ứng trước tiền góp vốn. Nợ vay dài hạn của công ty là 1.156 tỷ đồng từ khoản vay Ngân hàng Techcombank với kỳ hạn tối đa 24 tháng.

Tăng rót vốn vào hai dự án tại Đông Anh sau đợt điều chỉnh kế hoạch đầu tư vừa qua

Về các dự án đang đầu tư, tại thời điểm 30/9, hàng tồn kho của công ty ghi nhận thêm 228 tỷ đồng so với đầu năm, toàn bộ là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang liên quan đến việc thực hiện dự án Khu đô thị mới tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Dự án này cũng ghi nhận 154 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang, tăng mạnh so với con số gần 1,3 tỷ đồng hồi đầu năm.

Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang của VEFAC tại thời điểm 30/9 là 1.067 tỷ đồng, tăng 22%, trong đó bên cạnh dự án Đông Anh nêu trên (154 tỷ đồng) còn có các dự án khác như dự án Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc gia mới (764 tỷ đồng), chiếm tỷ trọng lớn nhất 71%.

VEFAC gần đạt 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2021 nhờ đẩy mạnh đầu tư - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC quý III/2021 của VEFAC.

Cuối tháng 9 trước đó, HĐQT của VEFAC đã thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành 753 triệu cổ phiếu (tương đương 7.530 tỷ đồng) cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, VEFAC chuyển mục đích sử dụng 1.197 tỷ đồng dự kiến ban đầu cho dự án Khu chức năng đô thị Nam Đại lộ Thăng Long sang hai dự án gồm Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và Khu đô thị mới Đông Anh.

Sau khi điều chỉnh, vốn đầu tư vào Trung tâm hội chợ triển lãm Quốc Gia tăng lên 1.308 tỷ đồng và Khu đô thị mới Đông Anh tăng lên 6.221 tỷ đồng (gồm 1.710 tỷ đồng giải phóng mặt bằng và 4.511 tỷ đồng chi phí xây dựng).

chọn
Toàn ảnh KCN Kim Bảng 1 rộng 230 ha đang xây dựng
KCN Kim Bảng 1 có diện tích 230 ha, phía bắc giáp đường nhánh cầu Tân Lang theo quy hoạch; phía nam giáp CCN Đồng Hóa và khu dân cư; phía đông giáp CCN Lê Hồ và khu dân cư; phía tây giáp đường quy hoạch nối Vành đai 4 - Vành đai 5.