DRH Holdings thoát lỗ nhờ lãi từ công ty liên kết

Theo BCTC DRH Holdings vừa công bố, lợi nhuận 9 tháng đầu năm của công ty phần lớn đến từ công ty liên kết do doanh thu thuần sụt giảm mạnh. Kết quả, doanh nghiệp mới thực hiện được 7% kế hoạch lợi nhuận đã đặt ra năm 2021.
DRH Holdings: Sau 9 tháng chỉ mới đạt 1% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Một công trình của DRH Holdings. (Ảnh: Minh Hiền).

CTCP DRH Holdings (mã chứng khoán: DRH) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021, theo đó, doanh thu thuần đạt 206 triệu đồng, giảm 96% so với cùng kỳ, toàn bộ là doanh thu từ mảng cung cấp dịch vụ. Lợi nhuận gộp của công ty do đó cũng giảm 90%, tương đương chỉ đạt 453 triệu đồng.

Ngược lại, doanh thu từ hoạt động tài chính của DRH Holdings trong quý tăng 120%, lên 1,1 tỷ đồng chủ yếu nhờ đầu tư chứng khoán. 

Lãi trong công ty liên kết đạt 10 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Đây là khoản thu chính giúp công ty thoát lỗ trong quý III năm nay.

Về các khoản chi phí của công ty trong quý, chi phí tài chính tăng 61%, đạt 8,7 tỷ đồng. Còn các khoản khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ. 

Qua đó, lợi nhuận sau thuế của công ty trong quý III ghi nhận 1,6 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DRH Holdings đã đạt 9 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 6,2 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cũng đạt 6,2 tỷ đồng, giảm lần lượt 85%, 80% và 83% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu 870 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, công ty chỉ mới hoàn thành được lần lượt 1% và 7% kế hoạch năm.

DRH Holdings thoát lỗ 9 tháng nhờ công ty liên kết - Ảnh 2.

Nguồn: Minh Hiền tổng hợp từ BCTC quý III/2021 của DRH Holdings.

Tổng tài sản của DRH Holdings tại thời điểm cuối quý III/2021 đạt 2.578 tỷ đồng, không tăng nhiều so với giá trị 2.501 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong kỳ, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 60% còn 21 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn vào chứng khoán kinh doanh ngược lại tăng 1,8 lần, ghi nhận 1.221 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty ghi nhận 866 tỷ đồng, tăng nhẹ 3%, toàn bộ là tồn kho của các bất động sản dở dang. Khoản chi phí xây dựng dở dang vẫn giữ nguyên giá trị 98 tỷ đồng không đổi. 

Về tình hình nợ vay tài chính của DRH Holdings, tổng nợ tại thời điểm 30/9 là 434 tỷ đồng, tăng 5,6%. Trong đó nợ ngắn hạn là 319 tỷ đồng, tăng 7,8%. Nợ dài hạn là 115 tỷ đồng, giữ nguyên so với giá trị đầu năm.

chọn
Đà tăng giá nhà có thể được kìm hãm bởi yếu tố này
Theo VNDirect, việc giá vật liệu xây dựng đang hạ nhiệt sẽ góp phần giảm áp lực lên tỷ suất lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp xây dựng và phát triển bất động sản, từ đó đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như giúp kìm hãm đà tăng của giá nhà.