Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 1.

Xã Cam Thành Bắc thuộc huyện Cam Lâm, phía đông giáp xã Cam Hải Đông; phía tây giáp xã Cam Hiệp Nam; phía nam giáp xã Cam Thành Nam; phía bắc giáp thị trấn Cam Đức.

16. Đường song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát

Xem thêm: Đường sẽ mở ở tỉnh Khánh Hòa mới nhất

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc là đường song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát, có chiều dài 3,15 km. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Liên Thôn, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 3,15 km về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 2.

Đường song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 3.

Đường song song với đường Đồng Bà Thìn – Suối Cát trên bản đồ Google vệ tinh.

17. Đường N1

Xã Cam Thành Bắc có đường sẽ mở theo quy hoạch là N1, có chiều dài khoảng 3,55 km. Tuyến đường này có điểm đầu ở đường Đại Hàn, điểm cuối ở đoạn cách đó khoảng 3,55 km về phía đông.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 4.

Đường N1 trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 5.

Đường N1 trên bản đồ Google vệ tinh.

18. Đường nối đường Đại Hàn tới đoạn cách đó khoảng 3,18 km về phía đông

Theo quy hoạch, đường sẽ mở ở xã Cam Thành Bắc là đường nối đường Đại Hàn tới đoạn cách đó khoảng 3,18 km về phía đông, có chiều dài khoảng3,18 km. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Đại Hàn, sau đó kết thúc ở đoạn cách đó khoảng 550 m về phía tây.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 6.

Đường nối đường Đại Hàn tới đoạn cách đó khoảng 3,18 km về phía đông trên bản đồ quy hoạch.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa (phần 6) - Ảnh 7.

Đường nnối đường Đại Hàn tới đoạn cách đó khoảng 3,18 km về phía đông trên bản đồ Google vệ tinh.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cam Lâm - tỉnh Khánh Hòa do Sở Quy hoạch và Kiến trúc tỉnh Khánh Hòa cung cấp)