Giáo dục Con vào lớp 1

Tranh cãi về từ 'hòn xôi' trong bài thơ 'Thằng Bờm' của sách lớp một

Tranh cãi về từ 'hòn xôi' trong bài thơ 'Thằng Bờm' của sách lớp một
Sự thay đổi một số ngôn từ quen thuộc trong bài thơ "Thằng Bờm" khiến nhiều phụ huynh bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Hà Nội dự kiến tăng mức học phí với học sinh mầm non và THPT từ năm 2019 Hà Nội dự kiến tăng mức học phí với học sinh mầm non và THPT từ năm 2019
Mức điều chỉnh tăng học phí dự kiến sẽ được áp dụng với học sinh bậc mầm non và THPT ở khu vực thành thị từ năm học 2019 - 2020 tại Hà Nội.
Theo ngày
chọn