Hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng cho lao động ở nước ngoài bị mất việc vì dịch Covid-19

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/trường hợp cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tùy tình hình thực tế, Bộ sẽ hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp một cách cụ thể.

Hoàn trả tiền môi giới, tiền dịch vụ

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết đang triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hoạt động hỗ trợ này được tiến hành bên cạnh việc tiếp nhận lao động về nước.

Hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng cho lao động ở nước ngoài bị mất việc do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hoàn trả tiền môi giới, tiền dịch vụ, hỗ trợ cho lao động làm việc ở nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Ảnh: Thanh niên).

Theo quy định, người lao động sẽ được hoàn trả các khoản chi phí và hỗ trợ như tiền môi giới, tiền dịch vụ, hỗ trợ từ nguồn kinh phí Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Cụ thể, trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn vì lí do bất khả kháng như thiên tai, chiến tranh, doanh nghiệp bị phá sản, hoặc không phải do lỗi của người lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm yêu cầu bên môi giới hoàn trả lại cho người lao động một phần tiền môi giới người lao động đã nộp.

Người lao động làm việc chưa đủ 50% thời gian theo hợp đồng, thì được nhận lại 50% tiền môi giới đã nộp.

Người lao động đã làm việc từ 50% thời gian theo hợp đồng trở lên, thì không được nhận lại tiền môi giới. 

Trường hợp không thể đòi được của bên môi giới thì doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả cho người lao động theo nguyên tắc trên, và được hạch toán vào chi phí hợp lí khi tính thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn vì lí do bất khả kháng, hoặc không phải do lỗi của người lao động, thì doanh nghiệp chỉ được thu tiền dịch vụ theo thời gian (số tháng) thực tế người lao động làm việc ở nước ngoài.

Hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/người

Theo quy định hiện hành, người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong một số trường hợp rủi ro khách quan khác, được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng quản lí Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định mức hỗ trợ tối đa là 5 triệu đồng/trường hợp. 

Tùy theo tình hình dịch bệnh, mức độ bị ảnh hưởng, số lượng người lao động bị ảnh hưởng, Bộ sẽ hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khi cần thiết.

Hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng cho lao động ở nước ngoài bị mất việc do dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/người lao động làm việc ở nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Ảnh: Thanh niên).

Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến cuối tháng 3/2020, cả nước có hơn 560.000 người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong tổng số hơn 179 quốc gia, vùng lãnh thổ có trường hợp nhiễm Covid-19.

Người lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước có dịch Covid-19 vẫn tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường, tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn về y tế của nước sở tại, chưa có trường hợp nào bị nhiễm bệnh.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết qua khảo sát, người lao động chưa có nguyện vọng về nước tại thời điểm này. Số lượng lao động về nước không nhiều, chủ yếu là lao động hết hạn hợp đồng về nước. 

Đầu năm nay, từ tháng 1 đến cuối tháng 3, tổng số người lao động về nước là 4.929 người, tập trung chủ yếu từ một số thị trường chính như Nhật Bản (2.978 người), Hàn Quốc (1.255 người) và Đài Loan (633 người).

Cục Quản lí lao động ngoài nước đã yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng rà soát, báo cáo danh sách, số lượng người lao động dự kiến hết hạn hợp đồng lao động từ tháng 3 đến hết năm 2020.

Ngoài ra, Cục còn yêu cầu doanh nghiệp trao đổi với các đối tác nước ngoài, chủ sử dụng lao động về khả năng gia hạn tư cách lưu trú, gia hạn thời gian hợp đồng, đảm bảo người lao động lưu trú, xuất cảnh hợp pháp và an toàn trong trường hợp bắt buộc phải lưu trú chờ xuất cảnh hoặc có thể xuất cảnh.

chọn