Lợi nhuận CII tăng 'khủng' sau khi nắm quyền kiểm soát CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận

Trong quý IV/2023, CII đã đạt được quyền kiểm soát tại CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận và chuyển đơn vị này từ công ty liên doanh thành công ty con. Nhờ thương vụ này, CII báo lãi quý IV/2023 167 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 8,1 tỷ đồng cùng kỳ.

Lợi nhuận quý IV/2023 tăng khủng sau khi hợp nhất CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận  

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (CII, mã chứng khoán: CII) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2023 với doanh thu thuần 733 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước. Song, biên lợi nhuận gộp tăng mạnh từ mức 16% cùng kỳ lên 55% trong quý vừa qua, lợi nhuận gộp đạt 409 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ. 

Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận 576 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 155%. Do đó, sau khi trừ giá vốn, chi phí cũng như các khoản lỗ từ công ty liên doanh, liên kết và lỗ khác, CII báo lãi 167 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 8,1 tỷ đồng cùng kỳ. 

Theo CII, khoản tăng lợi nhuận này chủ yếu do tăng lợi nhuận từ hoạt động BOT Trung lương - Mỹ Thuận sau khi chủ đầu tư dự án, CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận trở thành công ty con của CII từ quý IV/2023 (trước đó là công ty liên doanh). Đồng thời, CII cũng ghi nhận lợi nhuận từ chuyển nhượng các khoản đầu tư tài chính. 

Kết quả kinh doanh quý IV/2023 và năm 2023 của CII. (Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC). 

Lũy kế cả năm 2023, CII ghi nhận doanh thu thuần 3.056 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 381 tỷ đồng, giảm 47% và 56% so với năm 2022. Lãi ròng đạt 187 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ và tương đương thực hiện được 40% trong kế hoạch lãi ròng 469 mà công ty đã đề ra cho năm 2023. 

Trong cơ cấu doanh thu thuần, đóng góp chính đến từ mảng thu phí giao thông 1.687 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ.

Ngược lại, mảng trụ cột trong năm 2022 là kinh doanh bất động sản ghi nhận doanh thu giảm gần 70% trong năm 2023, đạt gần 1.115 tỷ đồng. Các mảng khác như hoạt động xây dựng, duy tu công trình; cung cấp nước sạch; bán hàng; cung cấp dịch vụ và lắp đặt vật tư thiết bị ngành nước đều có doanh thu giảm so với cùng kỳ. 

Bên cạnh đó, đối với hoạt động tài chính, trong năm 2023, CII ghi nhận mới các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh chứng khoán (68,9 tỷ đồng) và lãi đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản đầu tư vào CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận sau khi chuyển đơn vị này từ công ty liên doanh thành công ty con (331 tỷ đồng).

Mở rộng quy mô nhờ khoản tài trợ vốn từ Vietcombank 

Trong năm 2023, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của CII lần lượt dương 1.120 tỷ đồng và 1.686 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tiền thu hồi cho vay, bán lại các công nợ của đơn vị khác và thu từ đi vay. Nhờ đó, mặc dù dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 1.890 tỷ đồng, dòng tiền thuần của CII vẫn dương hơn 915 tỷ đồng trong năm 2023. 

Qua đó, lượng tiền mặt tại ngày 31/12/2023 của CII tăng 142% so với tại thời điểm đầu năm 2023, lên mức 2.187 tỷ đồng. 

Bên cạnh lượng tiền mặt, giá trị tài sản cố định cũng tăng 92% so với đầu năm 2023 lên mức 16.400 tỷ đồng và chiếm 49,3% tổng tài sản doanh nghiệp. Tài sản tăng mạnh nhất là quyền thu phí giao thông, tăng hơn 9.904 tỷ đồng do hợp nhất công ty con. Trong đó, sau khi đạt được quyền kiểm soát CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, giá trị quyền thu phí giao thông dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 được ghi nhận tăng thêm gần 692 tỷ đồng. 

Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1. (Ảnh: CII). 

Mặt khác, giá trị hàng tồn kho của CII giảm 61% so với đầu năm còn 623,4 tỷ đồng, ghi nhận chủ yếu tại các công trình xây dựng và các bất động sản xây dựng dở dang. Tại ngày 31/12/2023, tồn kho thành phẩm bất động sản của công ty cũng giảm 86,5% so với đầu năm 2023, cho thấy phần nào tình hình kinh doanh, bàn giao dự án của doanh nghiệp tron năm.

Tồn kho thành phẩm bất động sản tại cuối năm 2023 còn ghi nhận ở ba dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3.15 (dự án The River - Thủ Thiêm) (99,6 tỷ đồng), dự án Khu nhà ở chung cư tại số 152 Điện Biên Phủ (28,1 tỷ đồng) và dự án Khu nhà ở chung cư tại lô 3.2 (dự án Thủ Thiêm Lake View) (15,2 tỷ đồng).   

Qua đó, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của CII đạt 33.245 tỷ đồng, tăng 16,4% so với đầu năm 2023. 

Đối với tình hình vay nợ của doanh nghiệp, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong năm 2023, CII đã thu 16.841 tỷ đồng từ đi vay và hợp tác đầu tư. Mặt khác, số tiền chi để trả nợ gốc vay là 15.474 tỷ đồng. 

Tại ngày 31/12/2023, dư nợ vay tài chính của CII đang ở mức 18.886 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu doanh nghiệp và tăng 30% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do tăng nợ dài hạn đến từ khoản tài trợ vốn hơn 9.300 tỷ đồng từ Vietcombank cho hai dự án BOT Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Xa lộ Hà Nội.  

Tag: