Nợ vay Fecon tăng nghìn tỷ sau 6 tháng, vượt vốn chủ sở hữu

Tính đến ngày 30/6, tổng nợ vay tài chính của Fecon đạt hơn 2.600 tỷ đồng, vượt 17% so với giá trị vốn chủ sở hữu.

Theo BCTC quý II/2021 mà CTCP Fecon (mã chứng khoán: FCN) vừa công bố, tính đến ngày 30/6, nợ ngắn hạn của Fecon đạt gần 1.683 tỷ đồng, tăng 38% so với hồi đầu năm; nợ trong dài hạn là 922 tỷ đồng, tăng 146%. 

Như vậy tổng vay và nợ thuê tài chính của công ty đã lên đến hơn 2.600 tỷ đồng, vượt 17% so với vốn chủ sở hữu (2.230 tỷ đồng).

Tổng tài sản của Fecon đến cuối quý II đạt 7.840 tỷ đồng, tăng 15,6% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt của doanh nghiệp chỉ chiếm chưa đến 5%.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh gấp 19 lần, đạt gần 888 tỷ đồng so với 46 tỷ đồng hồi đầu năm. Giá trị hàng tồn kho đạt hơn 1.773 tỷ đồng, tăng 72,4%. Chiếm tỷ trọng cao nhất (93,6%) trong hàng tồn kho là chi phí cho sản xuất và kinh doanh dở dang 1.659 tỷ đồng, cũng tăng 84%.

Các khoản phải thu trong ngắn hạn đạt 610 tỷ đồng, giảm so với con số 643 tỷ đồng hồi đầu năm, chiếm phần lớn giá trị là khoản tạm ứng 487 tỷ đồng. Trong dài hạn, khoản ký quỹ, ký cược và các khoản phải thu khác là 78,6 tỷ đồng, tăng 93%.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II, doanh thu thuần Fecon đạt 760,5 tỷ đồng, không tăng nhiều so với con số 760 tỷ đồng hồi quý II/2020. Tuy nhiên chi phí vốn giảm nhẹ đã kéo lãi gộp công ty tăng 26% lên 134 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Fecon còn lãi sau thuế 35 tỷ đồng trong quý II, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái.

Fecon thu nghìn tỷ sau 6 tháng nhờ các dự án điện gió - Ảnh 2.

Tổng hợp: Minh Hiền từ BCTC quý II/2021 của Fecon

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Fecon thu được gần 1.341 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng, xây lắp và cung cấp dịch vụ, tăng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp của công ty đạt 239 tỷ đồng, tăng 28%.

Theo giải trình từ phía công ty, đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh trong kỳ đến từ các dự án điện gió đang triển khai trong vai trò tổng thầu C.BoP (tổng thầu xây dựng và hạ tầng) như cụm trang trại điện gió B&T Quảng Bình (1.180 tỷ đồng), điện gió Thái Hòa (276 tỷ đồng), điện gió Quốc Vinh Sóc Trăng (440 tỷ đồng),...

Chi phí tài chính của công ty ghi nhận 68,2 tỷ đồng, tăng 48%, tong đó chi phí cho lãi vay và thuê tài chính là gần 64,4 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng lần lượt 25% và 15% so với nửa đầu năm 2020.

Kết quả, lợi nhuận thuần của Fecon ghi nhận 68,1 tỷ đồng, tăng 32%. Công ty báo lãi sau thuế 50,4 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ĐHĐCĐ năm 2021, Fecon đặt ra mục tiêu 3.900 tỷ đồng doanh thu và 175 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau nửa đầu năm, công ty mới đạt 34% doanh thu mục tiêu và 29% lợi nhuận mục tiêu đã đề ra cho cả năm.

chọn
Hình ảnh đường trục kinh tế T4 rộng 68m đang xây dựng qua huyện Thanh Liêm, Hà Nam
Trục kinh tế T4 từ nút giao QL21 đến ĐT.499B thuộc địa bàn huyện Thanh Liêm, Hà Nam có bề rộng nền đường 68 m đang thi công.