Xây dựng SCG báo lãi 163 tỷ đồng, tài sản tăng lên gần 5.000 tỷ

Năm 2021, Xây dựng SCG lãi sau thuế 163 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch năm.
Xây dựng SCG báo lãi tăng 80%, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.400 tỷ - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý IV/2021 SCG.

CTCP Xây dựng SCG (mã chứng khoán: SCG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021 với doanh thu thuần 765 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ các hợp đồng xây dựng, thiết kế và thi công nội thất.

Giá vốn hàng bán của công ty tăng 19% lên gần 700 tỷ đồng đã kéo theo biên lợi nhuận gộp giảm từ 10% ở quý cùng kỳ xuống 8%. Các chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty đều ghi nhận tăng, lần lượt là 43 tỷ đồng và 24 tỷ đồng.

Kết quả, SCG báo lãi sau thuế quý IV gần 38 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Lũy kế cả năm, doanh thu thuần và lãi sau thuế doanh nghiệp lần lượt là 2.857 tỷ đồng và 163 tỷ đồng, tăng 101% và 80%.

Năm 2021, SCG đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 250 tỷ đồng. Như vậy sau 12 tháng, doanh nghiệp đã thực hiện được 15% kế hoạch doanh thu và 65% mục tiêu lợi nhuận.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của SCG là 4.873 tỷ đồng, tăng 263% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 300% lên 4.181 tỷ đồng (chiếm 85,7% tổng tài sản).

Bên cạnh đó vào cuối năm 2021, công ty cũng phát sinh thêm khoản đầu tư tài chính dài hạn là 230 tỷ đồng do đầu tư nắm giữ đến ngày hạn vào trái phiếu kì hạn 3 năm của CTCP Roman E&C.

Tồn kho tính đến cuối kỳ là 183 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí dở dang tại các dự án văn phòng giao dịch KSF, Sunshine Crystal River (CT01), khu nhà ở cao tầng Phú Thuận (E2), Sunshine Center, khu nhà ở phường Tân Phú (quận 7, TP HCM),...

Nợ phải trả tính đến cuối tháng 12/2021 là 3.757 tỷ đồng, tăng 378% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 57,5% tổng dư nợ. Trong năm, doanh nghiệp phát sinh khoản nợ dài hạn 1.594 tỷ đồng, bao gồm phát hành trái phiếu (1.495 tỷ đồng) và vay dài hạn Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (99 tỷ đồng).

Trong kỳ kế toán năm 2021, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của SCG âm 1.378 tỷ, trong khi cùng kỳ là âm 386 tỷ đồng.

chọn
Toàn cảnh đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển qua huyện Nam Trực đang xây dựng
Tuyến đường Nam Định - Lạc Quần - Đường ven biển đang xây dựng qua huyện Nam Trực thuộc địa bàn các xã Nam Cường, Hồng Quang, Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Hồng và Nam Thanh.