Bảng giá đất TP Thủ Đức năm 2021 sẽ điều chỉnh ra sao?

Cục Thuế TP HCM đề xuất giữ nguyên giá đất các tuyến đường của ba đơn vị cũ (các quận 2, 9 và Thủ Đức) trên bảng giá cũ áp dụng cho các tuyến đường của TP Thủ Đức.
Bảng giá đất TP Thủ Đức năm 2021 sẽ điều chỉnh ra sao? - Ảnh 1.

Cục Thuế TP HCM đề xuất giữ nguyên giá đất các tuyến đường của ba đơn vị cũ (các quận 2, 9 và Thủ Đức) trên bảng giá cũ áp dụng cho các tuyến đường của TP Thủ Đức. (Ảnh: Báo Pháp luật TP HCM).

Theo Báo Pháp luật TP HCM, Cục Thuế TP HCM vừa có văn bản gửi UBND TP HCM kiến nghị về việc áp dụng giá đất năm 2021 đối với TP Thủ Đức.

Theo đó, Cục Thuế TP HCM đề xuất giữ nguyên giá đất các tuyến đường của ba đơn vị cũ (các quận 2, 9 và Thủ Đức) trên bảng giá cũ áp dụng cho các tuyến đường của TP Thủ Đức.

Bảng giá đất cũ được UBND TP HCM ban hành theo Quyết định số 02/2020 có hiệu lực ngày 26/1/2020 áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2024 cho các quận 2, 9 và Thủ Đức cũ.

Việc thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập ba quận nên cần phải sớm ban hành quyết định điều chỉnh sửa đổi Quyết định số 02 (bổ sung bảng giá đất của TP Thủ Đức). 

Nhưng để tránh biến động và đảm bảo tính liên tục, không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - quyền sở hữu tài sản, giao dịch mua bán bất động sản của người dân, doanh nghiệp, Cục Thuế TP HCM đã đề xuất vẫn giữ nguyên giá đất các tuyến đường của ba quận.

Cũng theo Cục Thuế TP HCM, đến nay UBND TP HCM vẫn chưa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 (hệ số K) để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp hằng năm. 

Trong khi đó, Nghị định số 123/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định có hai trường hợp như sau:

Trường hợp một, căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 123 (sửa đổi, bổ sung Nghị định 45/2014) thì tại thời điểm xác định tiền sử dụng đất mà UBND cấp tỉnh chưa ban hành hệ số K theo quy định thì áp dụng hệ số K đã ban hành của năm trước đó để xác định tiền sử dụng đất phải nộp. 

UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về việc thất thu ngân sách do chậm ban hành hệ số K (nếu có).

Trường hợp hai, nếu tại thời điểm xác định đơn giá thuê đất hoặc điều chỉnh đơn giá thuê đất mà UBND cấp tỉnh chưa ban hành hệ số K theo quy định thì áp dụng hệ số K đã ban hành của năm trước đó để xác định số tiền thuê đất phải nộp. UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm về việc thất thu ngân sách do chậm ban hành hệ số K (nếu có).

Theo Nghị quyết 1111 năm 2020 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP HCM, TP Thủ Đức có 22 đơn vị hành chính cấp huyện (16 quận, năm huyện và một thành phố), 321 đơn vị hành chính cấp xã (gồm 58 xã, 249 phường và năm thị trấn). 

Mới đây, Phó chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình đã ký văn bản phê duyệt chương trình phát triển công viên và mảng xanh công cộng trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2030.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, trong năm 2021 thành phố tập trung ưu tiên đầu tư 26 công viên tại TP Thủ Đức. Trong đó, 24 công viên thuộc địa bàn quận 9 cũ và 2 công viên thuộc địa phận quận Thủ Đức cũ.

Trước đó, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, TP dự kiến sẽ dành 10% diện tích đất TP Thủ Đức để làm công viên. Trong đó, 30% diện tích công viên sẽ trở thành hồ điều hoà để giảm rủi ro ngập lụt.

Các dự án lớn chống ngập lụt sẽ được triển khai trong 5 năm tới gồm: Hồ điều tiết Thủ Thiêm, Khu công viên Tam Phú – Thủ Đức, Lâm Viên Sinh Thái.

chọn
Đồng Nai dự kiến quy hoạch thêm ba sân bay, ngoài Long Thành
Ba sân bay được tỉnh Đồng Nai dự kiến quy hoạch gồm sân bay lưỡng dụng Biên Hòa, sân bay thủy phi cơ trên sông Đồng Nai và sân bay trên hồ Trị An.