Hà Đô báo lãi kỷ lục nhờ các dự án Centrosa và Charm Villa

Năm 2021, Hà Đô lãi sau thuế 1.333 tỷ đồng, mức lãi cao nhất từ trước đến nay.
Hà Đô báo lãi kỷ lục nhờ các dự án Centrosa và Charm Villa - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý IV/2021 Hà Đô.

CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã chứng khoán: HDG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV/2021 với doanh thu thuần tăng 19% so với cùng kỳ, lên 1.388 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng giảm 23% xuống 436 tỷ đồng đã kéo biên lãi gộp tăng từ 51,6% lên 68,6%.

Trong quý, Hà Đô ghi nhận 9,5 tỷ đồng doanh thu tài chính. Chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp lần lượt là 131 tỷ đồng, 2 tỷ đồng và 87 tỷ đồng.

Kết quả, Hà Đô lãi sau thuế 604,5 tỷ đồng, tăng 103% so với quý cùng kỳ. Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt 3.842 tỷ đồng và 1.333 tỷ đồng, lần lượt giảm 23% và tăng 6% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lãi kỷ lục của doanh nghiệp.

Nguồn thu từ bất động sản chiếm gần 54% tổng doanh thu trong năm của Hà Đô. Công ty cho hay, lợi nhuận tăng trưởng đến từ việc bàn giao nhà tại các dự án Hado Centrosa Garden, Hado Charm Villa và đưa vào phát điện 3 dự án thủy điện.

Tính đến cuối 2021, tài sản của Hà Đô tăng 15% so với đầu năm, lên 15.975 tỷ đồng. Tài sản cố định tăng mạnh từ 4.182 tỷ đồng lên 9.625 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng tài sản. Hàng tồn kho ghi nhận 1.317 tỷ đồng, phần lớn là bất động sản đang xây dựng.

Chi phí xây dựng dở dang dài hạn của Hà Đô giảm 80% xuống 877 tỷ đồng, tập trung tại các dự án khu đô thị Linh Trung (489 tỷ đồng); khu nghỉ dưỡng Bảo Đại (187 tỷ đồng) và Thủy điện Dắc Mi (123 tỷ đồng).

Nợ phải trả của Hà Đô tăng 7% lên 10.594 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ tài chính chiếm 70% tổng dư nợ. Chi phí phải trả ngắn hạn tăng 71% lên 912 tỷ đồng, gồm chi phí xây dựng và lãi vay phải trả.

Hàng tồn kho giảm 368 tỷ đồng và các khoản phải trả giảm 368 tỷ đồng đã giúp dòng tiền kinh doanh trong kỳ kế toán năm 2021 của Hà Đô tiếp tục khả quan, ghi nhận 2.004 tỷ đồng (cùng kỳ là 1.426 tỷ đồng).

chọn
Sonadezi Châu Đức dự chi hơn 900 tỷ đồng cho GPMB, đặt mục tiêu lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng
Năm nay, Sonadezi lên kế hoạch lợi nhuận tăng 7%, tương đương đạt 210,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng dự kiến chi hơn 900 tỷ đồng cho công tác bồi thường, GPMB đối với khu đất 69,25 ha (KCN 46 ha, KĐT 23,25 ha).