Ngân hàng Nhà nước ban hành dự thảo miễn giảm lãi vay cho người bị ảnh hưởng bởi dịch SARS-CoV-2

Sau nhiều văn bản và chỉ đạo, Ngân hàng Nhà nước đã dự thảo thông tư hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bằng nhiều biện pháp như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ.

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo dự thảo, đối tượng được hỗ trợ thuộc một trong hai trường hợp.

Thứ nhất, khoản nợ chưa chuyển nợ quá hạn mà khách hàng được đánh giá không có khả năng trả đầy đủ nợ gốc hoặc lãi, theo hợp đồng đã kí do chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, gồm cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ngân hàng Nhà nước ban hành dự thảo miễn giảm lãi vay cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ngân hàng Nhà nước ban hành dự thảo miễn giảm lãi vay cho người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. (Ảnh: Phúc Minh).

Thứ hai là trường hợp khoản nợ đã chuyển nợ quá hạn trong thời gian từ ngày 23/1 đến ngày thông tư được kí ban hành, do chịu ảnh hưởng bởi dịch. cũng được xem xét.

Dự thảo quy định tổng thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo quy định trên không vượt quá thời gian cấp tín dụng ban đầu theo hợp đồng đã kí.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ như đã phân loại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm gần nhất trước ngày 23/1, với phần dư nợ của các khoản nợ quy định tại Khoản 1 nêu trên, mà thời hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng từ ngày 23/1 đến thời điểm liền sau 90 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố hết dịch.

Quy định này bao gồm cả phần dư nợ đã cơ cấu lại nợ, miễn, giảm lãi vay trong khoảng thời gian từ ngày 23/1 đến ngày thông tư có hiệu lực thi hành, và đã chuyển nhóm nợ tại quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lí rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành.

Theo dự thảo, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ quyết định và chịu trách nhiệm về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định. 

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, rà soát, đánh giá mức độ thiệt hại, ảnh hưởng của khách hàng đang vay vốn do dịch SARS-CoV-2.

Yêu cầu này nhằm thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, tạm thời giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng đối với các khoản nợ bị ảnh hưởng bởi dịch, và có dư nợ gốc hoặc lãi đến kì hạn trả nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23/1 đến ngày 31/3, cho đến khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể. 

chọn
Sở hữu nhà thứ hai tại TP HCM có thể chịu phí trước bạ tối đa 1 tỷ đồng
TP HCM kiến nghị tăng mức thu liên quan nhà đất thứ hai trở lên, bao gồm lệ phí trước bạ khi mua, nhận chuyển nhượng; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng.