Doanh thu bán bất động sản của Đạt Phương tăng 50% trong quý III

Trong quý III, Đạt Phương ghi nhận doanh thu từ bán bất động sản tăng 50% và thu từ hợp đồng xây dựng cũng tăng 29%. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ theo đó tăng mạnh so với năm trước lên 71 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính mới nhất của CTCP Đạt Phương (mã chứng khoán: DPG) vừa công bố, doanh thu thuần quý III/2021 của công ty đạt 549 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. 

Chiếm hơn phân nửa trong doanh thu thuần là nguồn thu từ hợp đồng xây dựng - đạt 301 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Ngoài ra, doanh thu từ bán bất động sản đạt 196 tỷ đồng, tăng 50%.

Lợi nhuận gộp theo đó ghi nhận mức tăng 70%, đạt 138 tỷ đồng.

Đạt Phương báo lãi quý III cao gấp 26 lần cùng kỳ năm trước - Ảnh 1.

Nguồn: Minh Hiền tổng hợp từ BCTC quý III/2021 của Đạt Phương.

Doanh thu tài chính tăng 64% nhờ lãi tiền gửi cùng các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt là 18%, 64% và 11%. Kết quả, lợi nhuận thuần của công ty trong quý III tăng tới 730%, đạt 88 tỷ đồng.

Công ty báo lãi sau thuế 71,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với giá trị 2,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của Đạt Phương đạt 1.535 tỷ đồng, tăng 12% và lợi nhuận sau thuế đạt 303 tỷ đồng, tăng 309% so với 9 tháng đầu năm 2020.

Năm 2021, công ty đạt mục tiêu doanh thu thuần 2.756 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 368,2 tỷ đồng. Như vậy hiện công ty đã đạt được lần lượt 56% chỉ tiêu doanh thu và 82% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Đạt Phương là 5.491 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Hàng tồn kho của công ty là 669 tỷ đồng, tăng 54%, chủ yếu là ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty trong kỳ tăng 31%, đạt 954 tỷ đồng. Trong đó chi phí cho dự án các khu đô thị chiếm phần lớn, đạt gần 670 tỷ đồng, ngoài ra chi phí của công trình Thủy điện Sơn Trà 1C là 281 tỷ đồng và chi phí của các dự án khác 1,5 tỷ đồng. 

Tổng nợ vay tài chính của công ty tại thời điểm cuối quý III là 2.496 tỷ đồng, tăng 4% so với giá trị đầu năm. Nợ trong ngắn hạn là 890 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% và nợ dài hạn là 1.606 tỷ đồng, tăng 5%, chủ yếu là nợ vay từ các ngân hàng Vietinbank, Vietcombank, BIDV và Shinhanbank.

chọn
Khánh Hoà dự kiến đấu giá hơn 500 khu đất
Riêng Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hoà dự kiến thực hiện đấu giá quyền sử dụng 344 khu đất, lô đất, có tổng diện tích gần 93.700 m2.