Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 5)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM đáng chú ý nhất.
Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 7) - Ảnh 1.

Phường Tân Tạo thuộc quận Bình Tân. Phường Tân Tạo phía đông giáp phía đông giáp phường Bình Trị Đông B, phía tây giáp huyện Bình Chánh, phía nam giáp phường Tân Tạo A, phía bắc giáp phường Bình Trị Đông A.

Xem ngay: Đường sẽ mở ở TP HCM

1. Đường nối hẻm 1132 TL 10 tới đường Bia Truyền Thống

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo đáng chú ý có đường nối hẻm 1132 TL 10 tới đường Bia Truyền Thống, có chiều dài khoảng 230 m. Tuyến đường có điểm đầu ở hẻm 1132, chạy song song với đường Lê Đình Cẩn, sau đó kết thúc ở đường Bia Truyền Thống.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 7) - Ảnh 2.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 7) - Ảnh 3.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường song song với TL 10

Phường Tân Tạo có đoạn song song với TL 10 là đường sẽ mở theo quy hoạch. Tuyến đường có điểm đầu ở đường Bia Truyền Thống, sau đó kết thúc ở hẻm 1132 TL 10.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 7) - Ảnh 4.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 7) - Ảnh 5.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google).

3. Đường nối từ 1132 TL tới 1104 TL 10

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo đáng chú ý có đường nối 1132 TL tới 1104 TL 10, có chiều dài khoảng 125 m. Tuyến đường có điểm đầu ở 1132 TL 10, chạy song song với TL 10, sau đó kết thúc ở 1104 TL 10.

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 7) - Ảnh 6.

Đường mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo trên bản đồ quy hoạch (Nguồn ảnh: Google).

Đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM (phần 7) - Ảnh 7.

Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở phường Tân Tạo (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo ứng dụng Thông tin quy hoạch TP HCM do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP HCM cung cấp).