Thủ tướng yêu cầu báo cáo giải pháp khơi thông điểm nghẽn tăng trưởng tại TP HCM trước ngày 30/4

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu phải báo cáo các giải pháp khơi thông các điểm nghẽn đối với tăng trưởng kinh tế của TP HCM và chủ trương phát triển TP thành trung tâm tài chính khu vực trước ngày 30/4/2020.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Đáng chú ý, tại kết luận này, Thủ tướng giao ông Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng và các ông Bùi Quang Vinh, Trần Du Lịch, Trần Hoàng Ngân sớm chuẩn bị và có báo cáo các giải pháp khơi thông điểm nghẽn đối với tăng trưởng kinh tế của TP HCM, cũng như chủ trương, đường lối phát triển thành phố thành trung tâm tài chính khu vực.

Thủ tướng yêu cầu báo này phải trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/4/2020.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo giải pháp khơi thông điểm nghẽn tăng trưởng tại TP HCM trước ngày 30/4 - Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu báo cáo giải pháp khơi thông điểm nghẽn tăng trưởng tại TP HCM trước ngày 30/4. (Ảnh: VGP).

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tổ tư vấn và các thành viên tập trung thực hiện, theo dõi sát diễn biến tình hình trong và ngoài nước, phát hiện những vấn đề mới phát sinh để kịp thời tư vấn Thủ tướng giải pháp xử lí, tháo gỡ khó khăn, những điều chỉnh chính sách trước tình hình mới. 

Trong năm 2020, Thủ tướng yêu cầu Tổ Tư vấn đặc biệt quan tâm, theo dõi diễn biến quan hệ thương mại Mỹ - Trung, những điều chỉnh về chính sách của các nước lớn ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng.

Đồng thời, yêu cầu Tổ chủ động phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để tư vấn với Thủ tướng những thông điệp chính sách, chỉ đạo điều hành nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 

Tổ tư vấn phải chủ động nghiên cứu và phát huy vai trò đầu mối huy động các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quá trình nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Chủ động nghiên cứu, tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo điều hành chương trình xây dựng pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định đang là rào cản, để tạo đột phá trong cải cách thể chế; kiến nghị các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm can thiệp xử lí kịp thời các vướng mắc, vấn đề phát sinh.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý tổ tư vấn và các thành viên chủ động nghiên cứu, đổi mới cách làm việc đi vào chiều sâu cho hiệu quả; đẩy mạnh nâng cao chất lượng tư vấn; bảo đảm tính thực tiễn, thiết thực, khách quan, độc lập, thẳng thắn, vì lợi ích chung của đất nước…

Để tổ tư vấn kinh tế hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp chặt chẽ với tổ tư vấn.

chọn