Chủ tịch Quốc hội đề nghị Huế đánh giá thực trạng phát triển đô thị

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế chủ động phối hợp với các bộ, ngành tổng kết, đánh giá thực trạng phát triển đô thị của tỉnh theo các tiêu chí, định mức về qui mô, trình độ phát triển theo qui định...

Tổng thư kí Quốc Hội Nguyễn Hạnh Phúc đã kí Thông báo kết luận số 3304/TB-TTKQH, thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại chuyến thăm, làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế vào ngày 17/8.

Theo đó, nhiều đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên - Huế đã được Chủ tịch Quốc hội ủng hộ và chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành xem xét giải quyết.

1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế. (Ảnh: VP UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

Đáng chú ý, về kiến nghị có Nghị quyết của Bộ Chính trị về "xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và xem xét có cơ chế chính sách riêng để công nhận Thừa Thiên - Huế là đô thị di sản đặc thù - thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh sớm hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 48 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên - Huế và đô thị Huế đến năm 2020 để báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định về việc ban hành một Nghị quyết mới, nhằm xác định định hướng phù hợp cho việc tiếp tục xây dựng và phát triển tỉnh tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thừa Thiên - Huế trong thời kì mới.

Về việc công nhận Thừa Thiên - Huế là đô thị di sản đặc thù - thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị tỉnh chủ động phối hợp với các bộ, ngành tổng kết, đánh giá thực trạng phát triển đô thị của tỉnh theo các tiêu chí, định mức về qui mô, trình độ phát triển theo qui định tại nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH14, đáp ứng vai trò hạt nhân, trung tâm phát triển của vùng và cả nước, cũng như trong mối tương quan phát triển của các đô thị trực thuộc Trung ương khác. Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) xem xét, quyết định.

Đề nghị Chính phủ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết của Ủy ban TVQH về phân loại đô thị và tiêu chuẩn của đơn vị hành chính trong thời gian qua để kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập, hạn chế nhằm kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

Về mở rộng ranh giới TP Huế theo hướng hình thành đô thị trung tâm với trục cảnh quan dọc theo sông Hương, Chủ tịch Quốc hội cơ bản nhất trí với chủ trương mở rộng địa giới hành chính TP Huế để có đủ không gian phát triển đô thị phù hợp với định hướng bảo tồn di sản văn hóa và thân thiện môi trường.

Tuy nhiên, việc mở rộng này cần gắn kết chặt chẽ với quan điểm, mục tiêu và kế hoạch sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo các Nghị quyết của Ban Chấp hành trung ương Đảng và Ủy ban TVQH về việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021. Tỉnh sớm hoàn thiện đề án trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban TVQH xem xét, quyết định.

Thừa Thiên - Huế cơ chế, chính sách đặc biệt để công nhận là đô thị di sản - Thành phố trực thuộc Trung ương

Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau 10 năm thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị, đô thị Thừa Thiên - Huế đã được qui hoạch, đầu tư xây dựng theo các lợi thế và bản sắc riêng; là đô thị theo hướng "di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường".

2

Một góc thành phố Huế hiện nay. (Ảnh: Khải Tuấn).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; khai thác một số ngành có lợi thế, tạo giá trị gia tăng, trong đó, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, khẳng định là trung tâm văn hóa, du lịch có thương hiệu quốc gia và khu vực…

Tuy nhiên, mục tiêu cơ bản đưa tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương chưa thực hiện được, do tỉnh có xuất phát điểm thấp, qui mô nền kinh tế còn nhỏ, tốc độ tăng trưởng chưa cao. 

Ông Thọ cho rằng, hiện nay, đánh giá đô thị loại I được xác định theo các tiêu chí qui định tại Nghị quyết 1210 ngày 25/5/2016 của Ủy ban TVQH là khó khả thi đối với một đơn vị mang tính đặc thù của quốc gia về di sản như tỉnh Thừa Thiên Huế.

Để tạo đột phá, thúc đẩy phát triển đô thị Huế theo hướng "di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường", tỉnh Thừa Thiên - Huế cần có cơ chế để trở thành "Đô thị di sản - Thành phố trực thuộc Trung ương" nhằm phục dựng và bảo tồn toàn vẹn các di dản vật thể, phi vật thể và thiên nhiên mang nét đặc trưng của Việt Nam mà Cố đô Huế đang vinh dự bảo tồn và phát huy.

Vì vậy, ông Thọ đề nghị Quốc hội có cơ chế, chính sách đặc biệt để công nhận Thừa Thiên - Huế là đô thị di sản - Thành phố trực thuộc Trung ương.

chọn