Thừa Thiên - Huế xem xét chấm dứt những dự án 'rùa bò'

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2019, Cơ quan quản lí đầu tư tiếp tục xem xét tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động khoảng 12 dự án.

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết phương án xử lí các dự án chậm tiến độ theo Nghị quyết 08 của HĐND tỉnh.

Theo đó, đối với nhóm các dự án rà soát, xem xét thu hồi (có 24 dự án), đến nay, có 12/24 dự án thuộc danh mục cần rà soát thu hồi đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định. Trong đó, Cơ quan quản lí đầu tư đã ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động của 9 dự án, nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của 3 dự án.

1

Khu vực dự án xây dựng các công trình dịch vụ du lịch, văn phòng, căn hộ cao cấp nằm bất động. (Ảnh: Khải Tuấn).

Một số dự án tuy nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của UBND tỉnh vẫn không có động thái triển khai trở lại, sớm đưa dự án đi vào hoạt động như: Nhà máy sản xuất kết cấu thép Phú Bài của Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Kim Nguyên; Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 3 của Công ty TNHH ACE VINA Constructions (Hàn Quốc)...

Những dự án này UBND tỉnh đang xem xét chấm dứt hoạt động dự án nếu nhà đầu tư vẫn không động thái triển khai trở lại, sớm đưa dự án đi vào hoạt động.

Đối với nhóm các dự án chậm tiến độ, giám sát đặc biệt (có 29 dự án), trên cơ sở Nghị quyết 08 và các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Cơ quan quản lí đầu tư đã thành lập các đoàn kiểm tra, làm việc với nhà đầu tư để giám sát, đôn đốc tình hình thực hiện, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án xử phù hợp.

Đến nay, nhiều dự án thuộc danh mục giám sát đặc biệt đã có những chuyển biến tích cực, được nhà đầu tư tập trung nguồn lực thực hiện và cam kết sớm đưa dự án vào hoạt động.

Có thể kể đến một số dự án tiêu biểu như Dự án Xây dựng cải tạo và mở rộng Khách sạn Thuận Hóa của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thuận Phú; Dự án Khu du lịch xanh Lăng Cô của Công ty TNHH Trùng Phương - Lăng Cô; Dự án Nhà máy sản xuất ô tô thống nhất Huế - Phú Bài của Công ty Cổ phần Cơ khí Thống Nhất…

Bên cạnh đó, do nhà đầu tư không thể tiếp tục triển khai, 5 dự án thuộc danh mục giám sát đặc biệt đã bị thu hồi, chấm dứt hoạt động.

Đối với nhóm các dự án thuộc diện đôn đốc tiến độ thực hiện (có 26 dự án), trong quá trình giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện, đến nay nhiều dự án đã tích cực được triển khai, đẩy nhanh tiến độ và đi vào hoạt động theo tiến độ cam kết.

Cụ thể như Dự án Nhà máy sản xuất Frit của Công ty Cổ phần Frit Huế đã hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2018; Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Chế biến khoáng sản PHENIKAA Huế đã chính thức đi vào hoạt động Quý I/2019…

Bên cạnh đó, 4 dự án đã được thu hồi do nhà đầu tư không có khả năng tiếp tục triển khai thực hiện (3 dự án được nhà đầu tư chủ động quyết định chấm dứt hoạt động).

Dự kiến, từ nay đến cuối năm 2019, Cơ quan quản lí đầu tư sẽ tiếp tục xem xét tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động khoảng 12 dự án (bao gồm 5 dự án thuộc danh mục cần rà soát thu hồi; 7 dự án thuộc danh mục dự án cần giám sát đặc biệt, đôn đốc tiến độ thực hiện). Đối với các dự án còn lại, Cơ quan quản lí đầu tư tiếp tục rà soát, làm việc với các nhà đầu tư để tham mưu báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kịp thời.

chọn